obraz

 nr 42                                                    21 - 27 października 2016 r.

 1. Bezpieczna praca na rusztowaniu? / M. Dudek // Inspektor Pracy. - 2016, nr 10, s. 23-25.

 2. Chemiczna lekkomyślność / U. Sienkiewicz-Wilkaniec // Inspektor Pracy. - 2016, nr 10, s. 20-22.

  Zasady postępowania przy pracy z substancjami chemicznymi.

 3. Czy wiesz, jak podejmujesz decyzje? : błędy poznawcze i ich wpływ na pracę menedżera / B. Rzepka // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 42-45.

 4. Dialog straconych szans / Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 209 : 27.10, s. B8.

  Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

 5. Dwie drogi, cel ten sam : budowanie zaangażowania pracowników w Sonoco Poland Packaging Services oraz Flex Poland / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 64-67.

  Studium przypadku.

 6. Efektywność zespołu : analiza jakości działania grupy pracowniczej / H. Puszcz, M. Zaborek // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 34-37.

 7. Fair play w biznesie : jak wdrożyć program etyczny w firmie? / R. Sroka // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 28-32.

 8. Ludzie robią najlepiej to, co lubią : jak zachęcić pracownika do wykonywania zadań? / P. Gniazdowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 38-41.

 9. Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych / E. Podlewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 7, s. 65-77.

 10. Narzędzia dla rekrutera : rola testów psychometrycznych w procesie rekrutacji / B. Roczniak, M. Jagodzińska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 46-50.

 11. Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego / M. Wysiński // Inspektor Pracy. - 2016, nr 10, s. 8-10.

  Konsekwencje niezgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie nielegalne).

 12. Odkrywanie potencjału pracowników : w co warto inwestować - szkolenia czy program rozwojowy? / M. Sebastian Rogowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 20-23.

 13. Performance management - nowa wizja czy rewizja? : wątpliwości wokół skali ocen pracowników / K. Stasińska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 52-55.

 14. Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii pracodawców w perspektywie Unii Europejskiej / S. Bębas, E. Jasiuk. - Cz. 1-3 // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 5, s. 85-100; nr 7, s. 91-110; nr 8, s. 61-81.

  Cz. 2 pt. Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych w perspektywie Unii Europejskiej ; Cz. 3 pt. Analiza preferencji uczniów szkół średnich regionu piotrowskiego wobec rynku pracy w warunkach Unii Europejskiej.

 15. Skostniałe zasady szkodzą też klientom / P. Rosati, M. Szpakowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 207 : 25.10, s. D6-D8.

  Etyka zawodowa adwokatów.

 16. Społeczna Inspekcja Pracy / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 42, s. 36 ; nr 43, s. 36.

 17. Społeczna odpowiedzialność jako element funkcjonowania mediów / A. Opolska-Bielańska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 8, s. 41-53.

 18. Szybciej na emeryturę / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 246 : 20.10, s. 22.

 19. Ścieżki karier : systemowe narzędzia zarządzania rozwojem pracowników / A. Kopera // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 14-19.

 20. Świadectwa pracy umykają pracodawcom. A przekłamania w CV mają się dobrze / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 205 : 21-23.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 41, s. C11-C19.

  Weryfikacja przez działy kadrowe dokumentów kandydatów na pracowników.

 21. Trends and factors of social responsibility and social partnership / V. Yeleyko, O. Kolyanko, Y. Myronow // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 7, s. 3-11.

  Trendy i czynniki społecznej odpowiedzialności i partnerstwa społecznego.

 22. W (nie)dyspozycji pracodawcy : czy i kiedy można powierzyć pracownikowi inne zadania w okresie wypowiedzenia? / H. Prusik // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 68-70.

 23. 12 zasad dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 10, s. 31-33.

 24. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 10, s. 3-7.

 25. Zmiany w emeryturach z KRUS / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 244 : 18.10, s. 20.

 26. Zręczna polityka wynagrodzeń : system świadczeń pozapłacowych w firmach Avon i Saint-Gobain / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 10, s. 60-63.

  Studium przypadku.