obraz

 nr 41                                                    14 - 20 października 2016 r.

 1. Badanie nie tylko na starcie / S. Kryczka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 240 : 13.10, s. D11.

  Badania okresowe i profilaktyczne.

 2. Behawioralne wyznaczniki wybranych kompetencji interpersonalnych specjalisty BHP / J. Sadłowska-Wrzesińska, J. Kraśniak // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 8, s. 54-64.

 3. Dziedziczenie obce emeryturze / G. Uścińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 201 : 17.10, s. A4-A5.

  Ruchy kadrowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz proponowane zmiany w systemie emerytalnym.

 4. Etyka w biznesie - wyniki badań polskich przedsiębiorstw / W. Sroka // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 8, s. 21-28.

 5. Formy zatrudnienia - analiza elastyczności pracowników / B. Skowron-Mielnik, G. Wojtkowiak // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, 

  s. 81-98.

 6. Holandia / T. Jastrzębska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 9, s. 29-32.

  Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Królestwie Niderlandów.

 7. Jak bronić się przed roszczeniami pracodawcy? / P. Smoliński. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 19-21 ; nr 9, s. 9-13.

  Odpowiedzialność materialna pracownika.

 8. Jakie świadczenia mogą otrzymać rodzice po urodzeniu dziecka / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, 

  s. 12-16.

 9. Jak obliczać dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, s. 24-28.

 10. Jak prawidłowo wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku / M. Kozłowska, I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, s. 58-65.

 11. Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem posiadającym prawo do emerytury / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, 

  nr 19, s. 17-20.

 12. Jak ustalać i wypłacać dodatki do wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom samorządowym - 7 problemów z praktyki / M. Kasprzak [i.in.] // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, s. 50-57.

 13. Jak ustalić podstawę oskładkowania osób oddelegowanych po zmianie przepisów / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, s. 10-11.

 14. Kiedy wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. wykonujący umowę zlecenia podlega oskładkowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej / M. Kozłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 19, 

  s. 33-35.

 15. Kompetencje kadry menedżerskiej w obszarze ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce / M. Stor, A. Suchodolski // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, s. 99-119.

 16. Mandat karny za utrudnianie kontroli / Ł. Sztych // Inspektor Pracy. - 2016, nr 9, s. 20-23.

  Kwalifikowanie czynu w przypadku utrudniania lub udaremniania kontroli przestrzegania przepisów pracy przez PIP.

 17. Marka pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talentami / Z. Malara, J. Kroik // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 8, s. 33-40.

 18. Mediacyjny efekt zaufania zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami / M. Stelmaszczyk // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, s. 25-40.

  Identyfikacja zależności między organizacyjnym uczeniem a innowacjami z uwzględnieniem mediacyjnej roli zaufania.

 19. Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych / J. Kamińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 9, s. 24-27.

 20. Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem techniki 3D / K. Makowski, A. Brochocka, E. Irzmańska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 9, 

  s. 14-19.

 21. Opieka nad dzieckiem / T. Musialik // Inspektor Pracy. - 2016, nr 9, 

  s. 14-17.

 22. Postawy w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach górniczych - implikacje praktyczne / D. Kanafa-Chmielewska, I. Piróg-Nabokowa, N. Bartosz // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, s. 157-172.

 23. Poziom życia ludności a przedsiębiorczość w Polsce i na Białorusi / E. Mieszajkina, L. Łoban // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 8, s. 47-54.

 24. Roczne rozkłady wartości dobowych poziomu hałasu w środowisku w wybranych punktach pomiarowych / H. Kujawa-Łobaczewska, J. Maciejczyk, T. Wszołek // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 9, s. 20-23.

 25. Rola menedżera we współczesnych organizacjach / L. Kiełtyka // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 8, s. 4-11.

 26. Sukces projektu IT w kontekście wybranych aspektów kultury organizacyjnej / M. Woźniak // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, 

  s. 141-156.

 27. Warunki pracy cudzoziemca nie gorsze niż dla rodaka / D. Nowak // Rzeczpospolita. - 2016, nr 240 : 13.10, s. D10.

  Zasady zatrudniania i warunków pracy pracownika delegowanego.

 28. Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji / M. Kunasz // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3,

  s. 121-139

  Analiza badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego.

 29. W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu / W. Czakon // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 3, s. 41-52.

 30. Wybrane aspekty doboru rękawic ochronnych do pracy w przemyśle meblarskim / P. Chęsy, P. Wójcik, J. Kurpiewska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 9, s. 8-13.