obraz

 nr 40                                                    07 - 13 października 2016 r.

 1. Część Polaków nie dostanie emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 239 : 12.10, s. 21.

  Osoby, które zbyt krótko płaciły składki nie dostaną żadnej emerytury, za to dostaną do ręki wpłacone pieniądze.

 2. Etyka i zapobieganie korupcji w administracji lokalnej / A. Pierścieniak, M. Grzebyk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 6, s. 22-30.

 3. Gdzie tkwi potencjał wzrostu popytu? Wydatki na odzież i obuwie w polskich gospodarstwach domowych / M. Piekut // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 165-182.

 4. Komu należy się zasiłek pogrzebowy / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 238 : 11.10, s. 27.

 5. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji / J. Purgał-Popiela // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 67-83.

 6. Mentoring odwrócony - korzyści dla organizacji / M. Łużniak-Piecha, M. Kaczkowska-Serafińska, A. Lenton // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 101-115.

  Praktyczne zastosowanie zasad mentoringu odwróconego w rządowej organizacji w Londynie - Greater London Authority, studium przypadku.

 7. Nowe wymagania dla ośrodków pieczy zastępczej i pomocy społecznej / A. Puszkarska // Rzeczpospolita. - 2016, nr 238 : 11.10, s. I6-I7.

  Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 8. Personal branding - wyzwanie dla zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach / M. Sidor-Rządkowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 13-27.

  Personal branding a rozwój zawodowy pracowników.

 9. Pieniądze z programu 500 plus / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 237 :10.10, s. 20.

  Informator.

 10. Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+ : ujęcie indywidualne / J. Wiktorowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 123-140.

 11. Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - perspektywa pracodawców / I. Warwas // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 107-122.

  Wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście współpracy i zatrudnienia.

 12. Postawy pracowników wobec zróżnicowania wiekowego w zespołach i organizacjach / K. Stankiewicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 141-155.

  Analiza wyników badań dotyczących postaw pracowników wobec zróżnicowania wiekowego.

 13. Postawy wobec pracy - analiza porównawcza stosowanych pojęć / A. Springer // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 11-28.

 14. Postawy wobec pracy w projektach oraz ich determinanty / K. Piwowar-Sulej // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 173-185.

  Wyniki badań dotyczące postaw wobec pracy zespołowej.

 15. Programy redukcji stresu - koszty czy zyski? / D. Molek-Winiarska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s. 1-10.

 16. Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania / K. Biegańska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 29-44.

 17. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce / M. Podogrodzka // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 85-104.

 18. Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy : stereotypy a rzeczywistość / K. Wojtaszczyk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 29-40.

 19. Rehabilitacja w schorzeniach psychosomatycznych / M. Bryła // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s. 23-27.

  Rehabilitacja lecznicza.

 20. Stres w pracy jako źródło kontrproduktywnych zachowań pracowników / Ł. Baka // Prewencja i Rehabilitacja. - 2016, nr 1, s. 11-22.

 21. Studenci wobec pracy - porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii / M. Tomczak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 157-172.

 22. Studia dualne jako źródło potencjalnych korzyści dla różnych grup interesariuszy, w tym rozwoju postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych studentów / B. Detyna // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 81-98.

 23. Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych - od planowania po wybór sukcesora / E. Roszko-Wójtowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 45-64.

 24. Trzy małe emerytury / A. Popiołek, L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 238 : 11.10, s. 21.

  Propozycja, aby zamiast jednej były trzy emerytury: z ZUS, z zakładu pracy i z tego co sami dodatkowo pracownicy odłożą.

 25. Ułuda autonomii? O granicach swobody pracowników w gospodarce kreatywnej / K. Zawadzki // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 55-66.

  Ograniczenia swobody kształtowania treści i warunków pracy pracowników gospodarki kreatywnej, wynikające m.in. z: nadpodaży pracy, niepewności zatrudnienia, nieciągłości i niskiego poziomu dochodów, dużej konkurencji i konieczności podejmowania zatrudnienia równoległego.

 26. Wielka czystka w ZUS: odwołano 41 dyrektorów / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 236 : 8-9.10, s. 7.

 27. Zaangażowanie społeczne pracowników / U. Bukowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 1, s. 41-53.

  Zaangażowanie społeczne a wolontariat pracowniczy.

 28. Zasada skargowości w postępowaniu dyscyplinarnym NIK / Ł. Róg // Kontrola Państwowa. - 2016, R. 61, nr 4, s. 22-32.

  Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów.

 29. Zmiany w postrzeganiu ról zawodowych menedżerów medycznych w publicznym szpitalu / M. Striker // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2016, nr 2, s. 135-150.

 30. ZUS (nie) sprawdzi, czy dziecko choruje, czyli kolejne nadużycia (nie) do wykrycia / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 195 : 7-9.10, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 39, s. C12-C20.

  Korzystanie z zasiłku opiekuńczego.