obraz

 nr 39                                                    30 września - 06 października 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa - tematyczna lista kontrolna / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 10-13.

 2. Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych / S. Szporak // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 8, s. 12-15.

  Bezpieczeństwo w pracy w odniesieniu do operatorów podestów oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywanych zadań.

 3. Co z naszymi emeryturami / J. Mosiński ; rozm. L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 233 : 4.10, s. 8.

  Rozm. z posłem PiS i szefem podkomisji sejmowej zajmującej się obniżeniem wieku emerytalnego

 4. „Delegowanie równoległe” w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / K. Ślebzak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 8, s. 9-14.

 5. Dla opiekunów niepełnosprawnych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 233 : 5.10, s. 22.

 6. Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników zatrudnionych w budownictwie / M. Malińska, J. Bugajska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 8, s. 8-11.

 7. Groszowe emerytury sporo kosztują / G. Uścińska ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 232 : 4.10, s. C5.

  Propozycje zreformowania systemu emerytalnego.

 8. Interes prawny pracownika / A. Dobrzyński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 38-39.

  Rozstrzygnięcie, przez Sąd Najwyższy, zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności wytoczenia powództwa przez pracownika o prawidłowe ustalenie wypadku przy pracy na podstawie art. 189 k.p.c.

 9. Istota przejęcia pracowników przez innego pracodawcę w trybie art. 23 kodeksu pracy / R. Maliszewski // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 24-25.

 10. Jakość pracy a wypowiedzenie umowy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 38, s. 36.

 11. Jak zatrudniać pracowników po zmianach przepisów od 1 września 2016 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 18, s. 3-81.

 12. Kapitał psychologiczny w środowisku pracy – indywidualny zasób pracownika / Z. Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 8, s. 20-23.

 13. Komunikowanie się służy bezpieczeństwu w budownictwie / K. Jach // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 8, s. 6-7.

 14. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 41, s. 36.

 15. Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne - miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? / E. Kowalska. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 30-32. ; nr 9, s. 32-34.

 16. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska magazyniera // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 28-31.

 17. Pra(co)wniczy spór o pre-pack / A. Krzanicka-Burda , M. Zwolińska ; rozm. Ł. Guza // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 194 : 6.10, s. B10.

  Upadłość przedsiębiorstwa a stosunki pracownicze.

 18. Pracownik niepełnosprawny intelektualnie / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 42-44.

 19. Problematyka stanowczych form udziału zakładowej organizacji związkowej w polityce zwolnień z perspektywy pracodawcy / J. Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 8, s. 31-37.

 20. Przemysł spożywczy - najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników / P. Rybiński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 13-14.

 21. Rekodyfikacja prawa pracy : nadzieje i obawy / J. Wratny // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 194 : 6.10, s. B9.

 22. Rozwiązywanie stosunków pracy w świetle nowych przepisów o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym / A. Tomanek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 8, s. 23-30.

 23. Swoistości normatywne rynku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 8, s. 2-8.

 24. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wysokiego składowania / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 5-7.

 25. Wpływ sposobu ustania stosunku pracy na prawo do zasiłku dla bezrobotnych / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 39, s. 36-37.

 26. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przemyśle odzieżowym / A. Smoliński // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 9, s. 17-19.

 27. Zakres dokumentów trzymanych w aktach osobowych pracowników jeszcze bez zmian / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2016, nr 234 : 6.10, s. D6-D7.

  Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 28. Zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 231 : 3.10, s. 25.

 29. Znaczenie, przebieg i narzędzia procesu adaptacji zawodowej w miejscu pracy / P. Krzyszkowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 8, s. 16-19.

 30. Związek zawodowy a rada pracowników / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 40, s. 36.