obraz

 nr 37                                                    16 - 22 września 2016 r.

 1. China pension system : three sub-systems and their status / W. Wei, Z. Yinghua // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 38-42.

  System emerytalny w Chinach - trzy podsystemy i ich status.

 2. Czy to już rynek pracownika? Poziom bezrobocia w Polsce / M. Dobrołowicz // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 72-74.

 3. Dla kogo alimenty z funduszu / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 221 : 21.09, s. 21.

 4. Dodatkowa składka emerytalna / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 220 : 20.09, s. 9.

  ZUS chce, aby firmy odkładały przynajmniej 20 zł. na dodatkową emeryturę swojego pracownika.

 5. Drugi kwartał pod hasłem stabilnego optymizmu na rynku pracy // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 75-78.

 6. Emerytury mundurowych / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 220 : 20.09, s. 19.

  Czy celnicy będą mogli wcześniej odchodzić na emeryturę i jakie zmiany czekają pozostałych mundurowych?.

 7. Gdańskie roboty publiczne / Ł. Iwaszkiewicz, S. Grych // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 84-91.

 8. Income security for elderly in developing countries / K. Hagemejer // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 26-31.

  Zapomoga dla osób starszych w krajach rozwijających się.

 9. Innowacyjność przedsiębiorstw w państwach Unii Europejskiej / J. Baruk // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 8, s. 64-78.

 10. Jak się starać o alimenty? / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 220 : 20.09, s. 18.

 11. Jak zmiany w kodeksie etyki wpłynęły na działania audytorów / K. Sobieraj // Rzeczpospolita. - 2016, nr 221: 21.09, s. H2-H3.

  Nowe zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

 12. Kompetencje językowe a swoboda przepływu osób / P. Poszytek // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 35-40.

 13. Kształcenie dualne - wyzwania i szanse rozwoju w Polsce / A. Stępnikowski // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 17-23.

 14. Kształcenie zawodowe w regionie łódzkim w zawodach mechatronicznych na poziomie technikum / I. Poliwczak // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 51-64.

 15. Kwalifikacyjne kursy zawodowe nową formą kształcenia zawodowego / U. Jeruszka // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 9-16.

 16. Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim / M. Salamaga // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 8, s. 32-44.

 17. Niedopasowanie kompetencji na polskim rynku pracy w wynikach badań Bilansu Kapitału Ludzkiego / M. Dawid-Sawicka, B. Michorowska // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 65-71.

 18. Od ucznia do fachowca / B. Sendrowicz, M. Frąk // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 221 : 21.09, s. 8.

  Centra kształcenia praktycznego przyszłością szkolnictwa technicznego.

 19. The pension system in Canada: a success to follow? / M. A. Szczur // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 16-25.

  System emerytalny w Kanadzie. Czy sukces do naśladowania?

 20. Podwyżki dla mundurowych / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 219 : 19.09, s. 8.

  W przyszłym roku wzrosną płace w policji, wojsku i straży pożarnej.

 21. Po likwidacji obowiązkowych regulaminów nie powstanie próżnia. Będą inne dokumenty / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 180 : 16-18.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 36, s. C8-C13.

  Omów. projektu likwidacji regulaminów w zakładach pracy.

 22. Reforming pensions in Chile / N. Barr, P. Diamond // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 4-8.

 23. Rozwój kapitału ludzkiego w polskich przedsiębiorstwach / I. Kukulak-Dolata // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 41-50.

 24. South Korean pensions : impressions from a distance / P. Tinios // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 31-38.

  Emerytury w Korei Południowej.

 25. Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa mazowieckiego / A. Mikuła // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 7, s. 60-74.

 26. To pracodawcy są gwarantem przybliżenia szkolnictwa zawodowego do rynku pracy / T. Wargocka ; rozm. J. Ćwiek-Świdecka // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 6-8.

  Rozm. z sekretarz stanu MEN.

 27. Transgraniczne partnerstwo na rzecz rynku pracy / L. Domańska // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 79-83.

 28. Trends of pension systems in Europe / Z. Czepulis-Rutkowska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 2-3.

  Trendy w europejskich systemach emerytalnych.

 29. The US public pension system in presidential campaign discourse, 2016 / E. Fultz, J. Francis // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr spec. eng. 1, s. 9-16.

  Amerykański system emerytalny w dyskursie publicznym kampanii prezydenckiej 2016 r.

 30. Wdrożenie zintegrowanego systemu kwalifikacji / A. Chłoń-Domińczak, S. Sławiński // Rynek Pracy / IPiSS. - 2016, nr 1, s. 24-34.