obraz

 nr 36                                                    9 - 15 września 2016 r.

 1. Absencja chorobowa pracownika jako uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego / K. Płaczek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 32-37.

 2. Analityk czy lider zaufania : w poszukiwaniu dobrego HR-owca / J. Leszczuk // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 18-22.

 3. Dwa światy oświaty : poza samorządami królują śmieciówki i kiepskie płace / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 175 : 9-11.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 35, s. C7-C13.

  Zróżnicowanie wynagrodzeń i zasad zatrudniania nauczycieli w placówkach samorządowych i prywatnych.

 4. Działalność gospodarcza jednostek organizacyjnych NSZZ Solidarność / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 35, s. 36 ; nr 36, s. 36.

 5. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych / K. Gryz, J. Karpowicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 7, s. 10-13.

 6. Emeryt w długach / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 213 : 12.09, s. 23.

  Jaką część emerytury może zabrać komornik i jak się przed tym obronić?.

 7. Emocjonalna zmiana : jak radzić sobie z obawami pracowników w procesie fuzji? / I. Strożek // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 48-51.

 8. Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu gospodarczego / B. Reformat // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, z. 256, s. 20-29.

 9. Jak odłożyć na starość / M. Wojewódka ; rozm. L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 219 : 14.09, s. 9.

  Rozm. z wiceprezesem ZUS nt. pracowniczych programów emerytalnych.

 10. Metody podnoszenia świadomości finansowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym / T. Potocki, K. Opolski // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, T. 98, s. 255-274.

 11. Narażenie na nanocząstki w środowisku pracy w procesach ceramicznych wykorzystujących technologię laserową / A. S. Fonseca [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 7, s. 18-21.

 12. Nie każdy staje się Jamesem Bondem : jak dopasować ofertę rozwojową do pracownika? / N. Kirov // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 60-63.

 13. Nowelizacja prawa pracy określającego zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i dostosowanie środków ochronnych do nowych wymagań / J. Karpowicz [i in.] // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 7, s. 8-9.

 14. Pełnia praw związkowych nie tylko dla zatrudnionych na umowę o pracę / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 36, s. 9.

  Propozycja zmian ustawy dot. tworzenia zakładowej organizacji związkowej oraz korzystania z uprawnień związkowych dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

 15. Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych - sprawozdanie z konferencji / M. Pawłucki // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 16-17.

  Omów. konf., która odbyła się 3 marca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 16. Problematyka bezpiecznej i zdrowej pracy w MOP / B. Szczepanowska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 7, s. 26-28.

 17. Problemy opodatkowania pracy w Polsce / A. Krajewska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 1-6.

 18. Pyłowe atmosfery wybuchowe - parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów / W. Domański // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 7, s. 14-17.

 19. Rekrutacja w cieniu dyskryminacji : jak rekrutować, żeby nie narazić firmy na roszczenia kandydatów? / P. Caban, U. Kądziołka // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 68-71.

 20. Rzeczywistość czy idée fixe? / P. Latusek // Inspektor Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 22-26.

  Inicjatywy zmierzające do poprawy egzekwowania wymaganych warunków pracy w stosunku do pracowników delegowanych oraz pracodawców.

 21. Stare wskaźniki, nowe wyzwania : kierunki zmian dla działów HR w organizacjach / M. Strzelec // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 12-16.

 22. Szewc bez butów chodzi : czy opłaca się zostać HR-owcem w Polsce? / R. Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 24-28.

  Wynagrodzenia w działach HR.

 23. Talent kołem zamachowym biznesu : czy warto budować systemowe rozwiązania dla identyfikacji i rozwoju pracowników z potencjałem? / A. Kopera // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 36-41.

 24. Upadłość i restrukturyzacja pracodawcy po 1 stycznia 2016 r. / B. Muszyńska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 18-25.

 25. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem / K. Nogańska. - Cz. 1-2 // Inspektor Pracy. - 2016, nr 6, s. 8-12 ; nr 7/8, s. 16-18.

 26. W kierunku "srebrnej gospodarki" - konieczność czy szansa na rozwój / B. Urbaniak // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, T. 98, s. 275-291.

  Rozwój gospodarczy w krajach objętych procesami starzenia się demograficznego.

 27. Wspierające środowisko : jak wpływać na motywację pracowników? / M. Walenta // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 64-67.

 28. Wstyd - cichy zabójca w biznesie : dlaczego nie radzimy sobie z oceną i krytyką w życiu zawodowym? / J. Chmura // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 9, s. 42-46.

 29. Wybrane zagadnienia dotyczące nawiązania i ustania stosunku pracy kuratorów sądowych / J. Szmit // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 7, s. 26-31.

 30. Wzrosną emerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 219 : 14.09, s. 9.

  Rząd zapowiada wzrost najniższych emerytur i większą waloryzację od marca 2017 r.

 31. Zarządzanie talentami w kulturze i sztuce / T. Ingram // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, z. 256, s. 46-55.

 32. Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury - wybrane aspekty / W. Witkowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2016, z. 256, s. 30-45.

 33. Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp / R. Hrynek, I. Frydrych, A. Cichocka. - Cz. 1-2 // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 6, s. 12-16 ; nr 7, s. 22-24.

  Pomiary stóp dokonywane w celu projektowania obuwia ochronnego. Cz. 1. Metodyka i wyniki pomiarów ; Cz. 2. Ocena dopasowania obuwia ochronnego.