obraz

 nr 35                                                    2 - 8 września 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności / A. Kolek ; rozm. M. Lewandowska, R. Marczak // Z Życia ZUS. - 2016, nr 7-8, s. 1-3.

  Rozmowa z p.o. dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS nt. przeglądu systemu emerytalnego, w którym bierze udział ZUS.

 2. Co zmieni się w zakresie ochrony pracy kobiet w Kodeksie pracy / A. Puszkarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 9.

 3. Czy w spółce członek zarządu może zostać zobowiązany do spłaty zadłużenia ZUS / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 31-34.

 4. Dane o zatrudnieniu tylko na 10 lat, czyli pracowniku martw się sam / B. Wiktorowska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 170 : 2.09, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 34, s. C9-C14.

  Proponowane zmiany dot. czasu i sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz ich skutki.

 5. Dokształcanie pracowników - prawa i obowiązki pracodawcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 16, s. 3-81.

 6. Effects of the new Hungarian labour code on termination: has it become cheaper to fire employees? / T. Gyulavári, G. Kártyás // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 7, s. 342-351.

  Elastyczność prawa pracy i wynikające z niej sposoby rozwiązywania umów o pracę.

 7. Jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 lipca 2016 r. w zakresie dokumentacji do PFRON / P. Miąsek // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 22-26.

 8. Jak prawidłowo zatrudniać pracowników niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych / A. Dryja // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 50-57.

 9. Jak ubezpieczają się w Unii (Grecja) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 7-8, s. 14-16.

  Organizacja greckiego systemu zabezpieczenia społecznego.

 10. Jak urlop wypoczynkowy pracownika wpływa na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 58-64.

 11. Kiedy można przesunąć termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 15, s. 14-17.

 12. Moc employer brandingu : jak zbudować skuteczną strategię marki pracodawcy? / A. Macnar // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 12-16.

 13. Nauka popłaca : co zyska pracodawca z dofinansowania studiów pracownikowi? / L. Świderska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 60-65.

 14. Nie ufaj intuicji : behawioralna rewolucja w HR / M. Protasiuk // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 36-39.

 15. Nowelizacja prawa upadłościowego a stosunek pracy / A. Gurynow // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 8, s. 407-411.

  Celem opracowania jest zasygnalizowanie nowelizacji (1.1.2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z 28.2.2003 r.) przepisów Prawa upadłościowego w kontekście stosunku pracy. Przedmiotem rozważań są przede wszystkim zmiany kategorii zaspokojenia należności ze stosunku pracy, wprowadzenia możliwości odstąpienia przez syndyka od umowy o zakazie konkurencji, o którym mowa w art. 1012 KP oraz zmiany art. 129 PrUpadU z 28.2.2003 r.

 16. Odzyskują godność / E. Rafalska ; rozm. A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 35, s. 10-13.

  Rozmowa z min. rodziny, pracy i polityki społecznej nt. programu 500 plus.

 17. Pierwsze kroki w EB : co robić żeby kandydaci o nas dobrze myśleli? / M. Siudak // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 17-21.

 18. Pracownik z polecenia : programy referencyjne w zgodzie z prawem / Ł. Kuczkowski, R. Stępień // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 56-59.

 19. Prośba czy polecenie służbowe : kształtowanie kultury porozumienia i wdrażania jej zgodnie z zasadami win-win / E. Mażul // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 40-44.

 20. Ruchomy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę / A. Sobczyk // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 7, s. 365-367.

 21. Samorządy chcą, by rodzice wracali do pracy i chętnie dopłacają do niań / P. Sikora // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 173 : 7.09, s. C3.

 22. Silna marka pracodawcy : dlaczego opłaca się budowanie atrakcyjnego wizerunku firmy? / A. Macnar, J. Bojanowska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 8, s. 22-26.

 23. Składka zdrowotna jako procent dochodu a solidaryzm : założenia i doświadczenia / C. Sowada // Ekonomista. - 2016, nr 4, s. 567-582.

 24. Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata / T. Grabia // Ekonomista. - 2016, nr 4, s. 520-545.

 25. Zawarcie dodatkowej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 8, s. 412-413.

 26. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego / K. Kulig // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 8, s. 403-406.

  Autor rozważa istotny z punktu widzenia dyskursu nad uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem problem wskazania ryzyka ubezpieczeniowego, którego ziszczenie się powoduje nabycie lub możliwość nabycia prawa do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

 27. Zmiany w konstrukcji umowy o pracę na okres próbny / J. Litowski // Monitor Prawa Pracy. - 2016, R. 13, nr 7, s. 359-364.

 28. Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej / K. Moras-Olaś // Monitor Prawa Pracy - 2016, R. 13, nr 7, s. 352-358.