obraz

 nr 34                                                    26 sierpnia - 1 września 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo maszyn - potrzebna nowa struktura wymagań / S. Kowalewski // Atest. - 2016, nr 7, s. 22-26.

 2. Bezpieczeństwo zawodowe operatorów maszyn - przepisy i wytyczne.

 3. Delegowanie pracowników - po zmianach // Poradnik Gazety Prawnej. - 2016, nr 8, s. 3-97.

 4. Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów / K. Dziewanowska // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 3, s. 126-137.

 5. Drukarz, introligator / P. Leśniewski. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016,

  nr 6, s. 64-65 ; nr 7, s. 60-63 ; nr 8, s. 56-59.

  Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska ; Cz. 2. Karta oceny ryzyka ; Cz. 3. Karta oceny ryzyka - czynniki chemiczne.

 6. Dyskryminacja a nierówne traktowanie / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 34, s. 36-37.

 7. Dyskryminacja ze względu na rodzicielstwo / A. Lejko // Atest. - 2016, nr 7, s. 57-58.

  Orzecznictwo sądu najwyższego w związku z nierównym traktowaniem przez pracodawcę powódki w zakresie wynagrodzenia.

 8. Dziesiątkę trudno pominąć / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 33, s. 36-37.

  Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej zależne od liczby jej członków.

 9. E jak ergonomia / Z. Jóźwiak // Atest. - 2016, nr 7, s. 38-40.

 10. Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika / M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 169 : 1.09, s. C6.

 11. Konsumpcja dóbr i usług transportowych w różnych typach polskich gospodarstw domowych / M. Piekut // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 3, s. 250-265.

 12. Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 7, s. 33-36.

  Lista kontrolna wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych i leśnych.

 13. (Nie)bezpieczny tartak / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 5-9.

  BHP w przemyśle drzewnym.

 14. Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej - tematyczna lista kontrolna / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 12-14.

 15. Niewiele firm zatrudni imigrantów do prac sezonowych / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 169 : 1.09, s. C2.

  Zmiana prawa dot. zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych.

 16. Normy dotyczące pilarek do drewna / W. Łebanowski // Atest. - 2016, nr 8, s. 51-52.

 17. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika obróbki drewna w tartaku // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 24-27.

 18. Ochrona pracy młodocianych / F. Małysz // Atest. - 2016, nr 8, s. 13-15.

 19. Poziomy system kotwiczący / D. Kulesza // Atest. - 2016, nr 7, s. 18-19.

  Bezpieczne wykonywanie prac i zapobieganie upadkom pracowników z wysokości przy pomocy poziomego systemu kotwiczącego.

 20. Przenośne i ręcznie prowadzone maszyny tnące / W. Łabanowski // Atest. - 2016, nr 8, s. 29-32.

  Lista kontrolna wymagań bezpieczeństwa dla maszyn tnących.

 21. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. poz. 928) / L. Klimkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 164 : 25.08, s. C7-C8.

 22. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938) / L. Klimkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 164 : 25.08, s. C1-C6.

 23. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 956) / L. Klimkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 164 : 25.08, s. C6-C7.

 24. Skutki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę / K. Wróblewski // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 20-21.

 25. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej po wypadku obcokrajowca / K. Wróblewski // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 22.

 26. Sporządzanie statystycznej karty wypadku (Z-KW) / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 7, s. 30-31.

 27. Trybunał Sprawiedliwości za pełnym odszkodowaniem / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 32, s. 36-37.

  Wyrok z 17 grudnia 2015 roku w sprawie o dyskryminację w miejscu pracy ze względu na płeć.

 28. Udzielanie urlopu wypoczynkowego / F. Małysz // Atest. - 2016, nr 7, s. 13-15.

 29. Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy - klarowność tematu, czy nawarstwianie się niejasności? / E. Kowalska. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 13-15, ; nr 7/8, s. 28-29.

  Obowiązki pracodawcy dot. zapewnienia odpowiednich warunków pracy w sytuacji zagrożenia substancjami niebezpiecznymi (chemicznymi).

 30. Warunki pracy w Polsce / R. Kozela // Atest. - 2016, nr 8, s. 4-6.

  Wybrane obszary działań PIP na podstawie sprawozdania z działalności w 2015 r.

 31. Wentylacja i klimatyzacja / E. Kornobis // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 17-18.

  Kontrola stanu zanieczyszczenia środowiska pracy i jego mikroklimatu zgodnie z przepisami prawnymi.

 32. Wypełnianie statystycznej karty wypadku (Z-KW) / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 8, s. 20-22.

 33. Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - projektowanie procesu pracy / D. Smoliński // Atest. - 2016, nr 8, s. 33-37.

 34. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce // Atest. - 2016, nr 8, s. 16.

  Posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 4 lipca 2016 r.

 35. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - obawy pracodawców / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 7/8, s. 41-42.

 36. Zawiłe przepisy sprzyjają firmom szkolącym z zakresu bhp / M. Ambroziewicz, J. Styczyński, K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 165 : 26-28.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 33, s. C8-C16.

  Omów. przepisów dotyczących szkoleń bhp.