obraz

 nr 33                                                    19 - 25 sierpnia 2016 r.

 1. Badania europejskie nad utrudnieniami w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 2-6.

 2. Bezpieczeństwo i warunki pracy dla osób niepełnosprawnych / A. Solecka-Reszczyk // Dialog. - 2016, nr 2, s. 90-94.

  Omów. konf., która odbyła się 25 lutego 2016 r.

 3. Centra sprawiedliwości naprawczej jako instytucja lokalnej polityki społecznej / A. Peisert // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 28-33.

 4. Doświadczenia bezdomności : bezdomni w ośrodku Monaru w Świerczach / W. Widera // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 28-34.

 5. Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych / A. Sączewska-Piotrowska // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 7, s. 39-59.

 6. Implementacja dyrektywy o opiece transgranicznej do polskiego porządku prawnego / G. Byszewski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, 

  s. 6-13.

 7. Koncepcja zdefiniowanego świadczenia minimalnego w ujęciu kontraktowo-własnościowym. Artykuł dyskusyjny / P. Wechta // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 21-27.

 8. Konstruowanie ładu interakcji w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie / J. Niedbalski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 22-28.

 9. Konstytucyjne zastrzeżenia do rozporządzeń ws. podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Dobre prawo czy incydentalne przepisy do zmiany? / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 2, s. 62-66.

 10. Minimum socjalne w grudniu 2015 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 7-8.

 11. Minimum socjalne w 2015 r. - dane średnioroczne / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 40-41.

 12. Niedoceniana młodość? Młodzi dorośli na rynku pracy / A. Jeran // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 8-14.

  Na podstawie badania Bilans Kapitału Ludzkiego zanalizowano istotne różnice w poziomie kompetencji młodszych i starszych pracowników oraz wysokości uzyskiwanych przez nich zarobków, przy ujednoliceniu poziomu wykształcenia.

 13. Organizacje pozarządowe na bezdrożach / P. Szumlewicz // Dialog. - 2016, nr 2, s. 51-55.

 14. Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem – teoria i praktyka / A. Lubrańska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 14-21.

 15. Polska w dialogu : tradycja zmiany porównanie perspektywy / red. nauk. A. Zybała. - Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", 2016. - Rec.: J. Sroka // Dialog. - 2016, nr 2, s. 67-69.

 16. Problemy opodatkowania pracy w Polsce / A. Krajewska // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 1-6.

 17. Program Rodzina 500 plus w ocenie związków zawodowych i organizacji pracodawców. Powszechne poparcie, ale z poprawkami / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 2, s. 56-61.

 18. Przynajmniej 21 powodów by stworzyć nowy Kodeks pracy / Z. Żurek // Dialog. - 2016, nr 2, s. 38-44.

 19. "Pułapka średniego dochodu” a perspektywy awansu do grupy krajów o wysokim dochodzie. Studium porównawcze wybranych państw / A. Oleksiuk // Dialog. - 2016, nr 2, s. 3-16.

 20. Rewitalizacja społeczna – nowy wymiar rewitalizacji / K. Tuszyńska // Dialog. - 2016, nr 2, s. 28-33.

  Rewitalizacja jako proces ukierunkowany przede wszystkim na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 21. Samozatrudnienie w Polsce — problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja / B. Lasocki, M. Skrzek-Lubasińska // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 7, s. 1-15.

 22. Sprawozdanie Krajowe Polska 2016 r. – brak wizji komisji europejskiej w zakresie modelu wzrostu płac w Polsce / B. Surdykowska // Dialog. - 2016, nr 2, s. 34-37.

 23. Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach i gminach województwa mazowieckiego / A. Mikuła // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 7, s. 60-74.

 24. Strategie eksternalizacji ryzyka w zatrudnianiu pracowników migrujących z Ukrainy / P. Wegenschimmel // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 34-39.

 25. Sytuacja materialna osób starszych : wybrane problemy / D. Głogosz // Dialog. - 2016, nr 2, s. 17-27.

 26. Wyprawka dla ucznia / A. Karwowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 196 : 23.08, s. 17.

  Dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej dostaną w tym roku tylko uczniowie niepełnosprawni.

 27. Zdanie Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy / I. Opęchowska // Dialog. - 2016, nr 2, s. 45-50.

 28. Zmiany skuteczności krajowych polityk społecznych w Europie w okresie 2004–2012 / W. Bąba // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 14-21.

 29. Z prac Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - początek nowej kadencji / D. Głogosz // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 4, s. 36-38.

 30. Zwalczanie nadużyć i błędów w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego / E. Miezien // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 5/6, s. 45-47.

  Omów. konf., która odbyła się 19-20. 10 2015 r. w Brukseli.