obraz

 nr 32                                                    12 - 18 sierpnia 2016 r.

 1. Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa / A. Strejmer // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 108-120.

 2. An analytical methodology for management research : insights from semiotics / R. Sastre // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 199-218.

  Metodologia badań analitycznych dla zarządzania, spostrzeżenia z semiotyki. W zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, menedżerowie mają tendencję do myślenia w sposób liniowy, który jest ograniczony do przyczyny i skutków. Ten sposób myślenia ogranicza zrozumienie złożonych zjawisk, w których uczestniczą menedżerowie i ludzie biznesu.

 3. Federalne podatki dochodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - konstrukcja prawna i znaczenie fiskalne / M. M. Hybka // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 4, s. 7-22.

 4. Finnish young people's attitudes towards and perceptions of entrepreneurship - an evaluation of the impact of youth entrepreneurship theme year / T. Rantanen, E. Järveläinen // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 7-24.

  Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, w regionie Helsinki-Uusimaa w Finlandii w 2012 roku oraz ocena wpływu tej promocji na młodych ludzi.

 5. Geniusz i szaleństwo organizacji na kanwie systemowej teorii organizacji F. B. Simona / A. Piekarczyk // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 105-115.

  Paradoksy i sprzeczności jako stałe elementy funkcjonowania organizacji.

 6. Jak w ostatniej dekadzie zmieniała się kondycja finansowa polskiego sektora pozarządowego? Podsumowanie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004–2015 / M. Gumkowska // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 50-60.

 7. Motywy i cele zastosowania benchmarkingu w transporcie lotniczym na przykładzie polskich linii lotniczych LOT S.A. / B. Gierczak-Korzeniowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 7, s. 77-90.

 8. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł nieujawnionych jako instrument przeciwdziałania uchylaniu się od podatków w Polsce / O. Palczewska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 4, s. 54-69.

 9. Organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 / T. Barszczewski [i in.] // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 32-40.

 10. Paradoksy intuicji w podejmowaniu decyzji / K. Malewska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 73-86.

 11. Paradoksy i problemy design management / M. Brzozowski // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 11-22.

  Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie designu w jego obszarach funkcjonalnych.

 12. Paradoksy "obywatelskich zachowań" pracowników w organizacji / D. Turek // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 131-143.

  Prospołeczne zachowania pracowników, jak np. inicjatywa, dbanie o wizerunek firmy.

 13. Paradoksy organizacyjnego uczenia się na przykładzie procesów wykorzystania doświadczeń / A. Lis // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 61-71.

 14. Paradygmaty zarządzania a zmiana kultury organizacyjnej urzędu administracji publicznej / K. Szymańska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 117-129.

 15. Perspektywa paradoksu w kształtowaniu przywództwa w organizacji / K. Grzesik // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 33-43.

 16. Praktyka, staż, wolontariat – uwarunkowania prawne / M. Arczewska // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 79-85.

 17. Praktykant w organizacji pozarządowej – w poszukiwaniu wzajemnych korzyści / A. Łada // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 86-93.

 18. Prawne, fiskalne i prorodzinne aspekty podatkowej ulgi z tytułu wychowywania dzieci / E. Małecka-Ziembińska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 4, s. 23-37.

 19. Renta rodzinna i socjalna / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 191 : 17.08, s. 17.

 20. Rola konferencji z cyklu szkoła letnia zarządzania w dyfuzji wiedzy w dyscyplinie nauk o zarządzaniu / K. Migasiewicz, R. Trzaska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 171-185.

 21. Social entrepreneurship and its hybridity in determining resource challenges and chances / M. Starnawska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 38-53.

  Przedsiębiorczość społeczna i jej hybrydyczność, wyzwania i szanse w dostępie do zasobów finansowych, ludzkich i fizycznych.

 22. Społeczeństwo obywatelskie, czyli trzeci sektor plus ; rozm. M. Rymsza / W. Kaczmarczyk // Trzeci Sektor. - 2016, nr 1, s. 61-68.

  Rozm. z pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

 23. Sprzeczności postrzegania wsparcia organizacyjnego / M. Gojny-Zbierowska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 23-32.

 24. Stawka godzinowa przy zleceniach : większe koszty i nowe obowiązki przedsiębiorców / M. Rotkiewicz // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 156 : 12-15.08, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 31, s. C7-C12.

 25. Strengthening the internationalisation and commercialization of clusters and cluster organizations by upgrading managerial competencies: selected cases from Poland and Lithuania / M. Pietrzykowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 160-183.

  Wzmocnienie internacjonalizacji i komercjalizacji klastrów i organizacji klastrowych poprzez modernizację kompetencji menedżerskich : wybrane przypadki z Polski i Litwy.

 26. The role of an entrepreneur in developing an organizational culture fostering innovations / G. Śmigielska // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 54-68.

  Rola przedsiębiorcy w tworzeniu kultury organizacyjnej wspierającej innowacje.

 27. The twofold nature of spontaneous actions : insights from practice turn in management / Z. Patora-Wysocka // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 184-198.

  Dwoistość spontanicznych działań w praktyce codziennego zarządzania. Teza artykułu stanowi, że spontaniczność jest ważnym czynnikiem w inicjowaniu zmian w przedsiębiorstwie.

 28. Who supports privately provided public services? - an analysis of Finnish citizens' attitudes toward public service marketization / T. Toikko // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 5, s. 122-139.

  Kto popiera prywatne świadczenie usług publicznych? Analiza postaw obywateli fińskich w kierunku urynkowienia usług publicznych.

 29. Zmiana paradygmatu w rozwiązywaniu paradoksów zarządzania? / K. Susabowska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 2, s. 145-158.

 30. Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii / K. M. Bartnik // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 6, s. 7-26.

 31. Źródła motywacji pokolenia Y w pracy zawodowej / A. Kobyłka // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 6, s. 40-56.