obraz

 nr 30                                                    29 lipca - 4 sierpnia 2016 r.

 1. Co się należy kobietom w ciąży / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 178 : 1.08, s. 19.

 2. Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu?/ R. Karaszewski, A. Lis // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 72-80.

 3. Domy dziecka nie dostaną 500 plus / M. Mielczarek // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 181 : 4.08, s. 5.

 4. Ewolucja koncepcji przywództwa wojskowego w doktrynach armii Stanów Zjednoczonych i jego implikacje w procesie szkolenia kandydatów na oficerów sił zbrojnych RP / J. Kacała, A. Michaluk // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 60-71.

 5. Identyfikacja mechanizmów obronnych menedżerów / A. Barabasz // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 9-21.

  Zachowania liderów organizacji w sytuacji zmian organizacyjnych.

 6. Ile państwa w dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę / oprac. P. Słowik, G. Osiecki, G. Kowalczyk // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 150 : 4.08, s. B10-B11.

 7. Debata redakcyjna - opinie ekspertów nt. roli państwa w kreowaniu III filara ubezpieczeń. - Wypow.: A. Wiktorow, M. Starczewska-Krzysztoszek, P. Borys, M. Wojewódka, M. Bukowski.

 8. Innowacyjność ZZL w sektorze ochrony zdrowia - wybrane aspekty / W. Głód // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 1(26), s. 44-51.

 9. Interakcje społeczne sprzyjające zaangażowaniu pracowników w organizacji - założenia w świetle teorii organizacji i zarządzania / M. Moczulska, J. Stankiewicz // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 116-129.

 10. Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie / R. Dawidziuk // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 46-59.

 11. Media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa pracodawców i przyszłych pracowników / B. Hysa, A. Mularczyk, I. Zdonek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 5, s. 59-70.

 12. Motywatory zmniejszające uczucie niepewności - porównawcze studium przypadków / M. Krasiński // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 91-101.

 13. Nasze płace rosną najszybciej w OECD / T. Jóźwik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 150 : 4.08, s. A4.

 14. Nowa ustawa kominowa : koniec z fikcyjnymi limitami / K. Sienkiewicz, A. Kicińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 146 : 29.07, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 29, s. C8-C12.

 15. Paradoksalne i nieparadoksalne oksymoronizmy w strategiach zarządzania kompetencjami pracowniczymi - refleksje badawcze / M. Stor // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 164-185.

 16. Paradoks efektywności pracy - między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym / B. Skowron-Mielnik // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 151-163.

 17. Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów / J. M. Moczydłowska // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 130-138.

 18. Partnerzy czy przeciwnicy - wybrane aspekty relacji między podwładnymi i przełożonymi / A. I. Baruk // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 33-45.

 19. Pieniądze na dzieci / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 179 : 2.08, s. 18.

 20. Plamy wysokiego bezrobocia / P. Maciejewicz // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 178 : 1.08, s. 8.

 21. Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora / M. Baran // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 22-32.

 22. Rekrutacja i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych / C. Zając // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 186-195.

 23. Sześćdziesięciolatkom najtrudniej wyjść z bezrobocia / J. K. Kowalski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 150 : 4.08, s. A4.

 24. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych / A. Kamińska // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 1(26), s. 77-90.

 25. Uwarunkowania pełnienia ról kierowniczych w latach 1997-2000 i 2011-2014 : struktura i kierunki zmian / R. Rutka, M. Czerska // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 139-150.

 26. Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników (przykład inżynierów) / K. Kmiotek // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 81-90.

 27. Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach / D. Lewicka, A. Rakowska // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 102-115.

 28. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych na przykładzie sektora bankowego / A. Wieczorek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 5, s. 71-83.

 29. Zamożni dołożą do ZUS / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 181 : 4.08, s. 8.

  Rząd chce, aby najbogatsi płacili wyższą składkę do ZUS.

 30. Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów / A. Żarczyńska-Dobiesz, B. Chomątowska // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 2(27), s. 196-206.

 31. Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy / K. Kulig-Moskwa [i in.] // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 5, s. 15-28.

 32. Zarządzanie projektami wielolokalizacyjnymi determinantą zmian w kluczowych kompetencjach konsultantów personalnych/koordynatorów HR / T. Kupczyk, P. Bartkowiak // Nauki o Zarządzaniu. - 2016, nr 1(26), s. 100-111.