obraz

nr 3                                  15 - 21 stycznia 2016 r.

 1. 35 proc. pracujących Polaków gotowych do zmiany pracy. Wyniki raportu Pracuj.pl "Wygoda kontra rozwój" // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 19.

2. Bezpieczeństwo jest najważniejsze - deklarują pracodawcy // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 8-9.

       Wyniki badania "Bezpieczeństwo Pracy 2015", przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy.

3. Błąd to skarb / J. Pokładnik // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 24-28.

       Otwarte postępowanie z błędami w środowisku pracy i odejście od kultury przypisywania winy.

4. Chcesz znaleźć nową pracę? Działaj wytrwale i strategicznie! // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 10-11.

5. Czy członek OFE jest konsumentem? Uwagi na tle pozwu zbiorowego w tzw. sprawie OFE / K. Antonów // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 12, s. 20-25.

6. E-zwolnienie nie usprawiedliwi nieobecności w pracy / A. Giżejowska // Rzeczpospolita. - 2016, nr 16 : 21.01, s. D3.

       Zasady informowania o nieobecności w pracy po wprowadzeniu elektronicznej formy zwolnień.

7. Hałas - mierzalny czynnik szkodliwy w środowisku pracy, ale czy zawsze kłopotliwy w prewencji? / E. Kowalska. - Cz. 1-3 // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 10, s. 29-31 ; nr 11, s. 27-31 ; nr 12, s. 27-30.

8. Jak skutecznie motywować sprzedawców / D. J. Chung // Harvard Business Review Polska. - 2015, nr 12/2016, nr 1, s. 124-133.

9. Kto jest twoim najcenniejszym handlowcem? Jak prognozować wyniki pracy sprzedawców i właściwie dobierać szkolenia oraz zachęty? / V. Kumar, S. Sunder, R. P. Leone //Harvard Business Review Polska. - 2015, nr 12/2016, nr 1, s. 116-123.

10. Kwestia spełnienia przesłanek okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach dla celów emerytalnych w świetle orzecznictwa sądowego / A. Musiała // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 12, s. 26-31.

11. Negocjacje komisji konkursowej NFZ z oferentami: władza komisji / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 12, s. 13-19.

12. New horizons in social policy? Changing German trade union influence on social policy reform process / M. Schulze, H. Jeanrond // Problemy Polityki Społecznej. - 2015, nr 29 (2), s. 67-80.

       Analiza roli niemieckich związków zawodowych w polityce społecznej tego kraju.

13. Nie tak łatwo ustalić wydłużenie urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów / Ł. Prasołek // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 13 : 21.01, s. C5.

14. Obowiązki rodzicielskie i społeczne pomniejszą trzynastkę / M. Pigulski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 16 : 21.01, s. D9.

15. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez pracownika stacji paliw płynnych // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 18-21.

16. Osoba z niepełnosprawnością ruchową w firmie / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 40-42.

17. Polki chcą się rozwijać zawodowo. Wyniki raportu Pracuj.pl "Wygoda kontra rozwój" // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 17.

18. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych - tematyczna lista kontrolna / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 11-14.

19. Pracownik magazynu w przedsiębiorstwie sprzedaży internetowej wysyłkowej / Z. Jóźwiak // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 34-37.

       Obciążenie fizyczne pracowników magazynu.

20. Prawo do powstrzymywania się od wykonywania pracy / B. Naróg // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 42-43.

21. Projektowanie środków ochrony indywidualnej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej / R. Hrynyk, I. Frydrych, A. Cichocka // Bezpieczeństwo Pracy. - 2015, nr 12, s. 24-27.

22. Przeglądy sprzętu przeciwpożarowego jako wyraz zmniejszenia przyczyn zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy człowieka - obowiązki dyrektora szkoły / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 31-33.

23. Przejście zakładu pracy a klauzule autonomiczne / M. Raczkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 35-40.

24. Psychologiczne skutki wypadków w pracy / D. Merecz-Kot // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 38-41.

25. Rękawice elektroizolacyjne - sprzęt ochronny niezbędny dla elektromonterów i serwisantów urządzeń elektrycznych // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 23-26.

26. Sytuacja Polek na rynku pracy // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 16.

27. Umowa o pracę na czas określony / L. Florek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 12, s. 2-7.

28. Warunki pracy kobiet w okresie ciąży / F. Małysz // Przyjaciel przy Pracy. - 2015, nr 12, s. 6-8.

29. Właściwe podejście do wynagrodzeń / M. Roberge // Harvard Business Review Polska. - 2015, nr 12/2016, nr 1, s. 108-115.

       System wynagrodzeń dla zespołu handlowców.

30. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w prawie zamówień publicznych w świetle regulacji krajowych i unijnych / D. Świerblewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 12, s. 8-12.

31 Wyższa składka wypadkowa za błędy z ZUS IWA / M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 13 : 21.01, s. D2.

32. Y-greki stawiają na etykę w biznesie // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 14-15.

       Wnioski z badania "Y-greki w pracy i ... o pracy" przeprowadzonego na zlecenie Henkel Polska.

33. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców / P. Rolewski // Praca i Zdrowie. - 2015, nr 6, s. 29-31.

34. Zmiany dla zadłużonych emerytów / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 14 : 20.01, s. 10.

       Omów. projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach, która ma chronić zadłużonych seniorów.

35. Związki zawodowe mogą być tworzone doraźnie / J. Żołyński // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 13 : 21.01, s. C4.

       Możliwość powoływania związku zawodowego na czas określony lub w celu wykonania ściśle określonego zadania.

 

                                                Oprac. H. Suchenek