obraz

 nr 28                                                    15 - 21 lipca 2016 r.

 1. Darmowe leki dla seniorów / A. Karwowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 166 : 18.07, s. 17.

  Od 1 września zacznie obowiązywać lista bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

 2. Dobra i zła reputacja - jeden czy dwa wymiary? / E. Głuszek // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 9-24.

  Reputacja przedsiębiorstwa.

 3. Drugie dno kasowania OFE / J. Czekaj // Rzeczpospolita. - 2016, nr 167 : 19.07, s. B8.

  Efekty planowanych zmian w OFE.

 4. Emeryt nie dorobi? / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 169 : 21.07, s. 6.

  Niewiele osób skorzysta z obniżonego wieku emerytalnego, bo prawdopodobnie seniorzy nie będą mogli dorabiać.

 5. Estymacja dla małych obszarów liczby osób biernych zawodowo w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego / M. Ręklewski, D. Śliwicki // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 5, s. 37-47.

 6. Indywidualne cechy pracowników a satysfakcja ze świadczeń pozapłacowych / K. Kulikowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 4, s. 37-50.

 7. Jakość a funkcjonowanie organizacji / W. Łukasiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - 2016, nr 4, s. 3-13.

  Znaczenie jakości, zasad zarządzania projakościowego w procesie doskonalenia organizacji.

 8. Jak ubezpieczają się w Unii (Francja) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 6, s. 16-19.

  Organizacja francuskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

 9. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach / B. Dańska-Borsiak, I. Laskowska // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 6, s. 31-44.

  Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy PKB per capita i poziomem kapitału ludzkiego w podregionach, a także zbadanie zależności przestrzennych w kształtowaniu się każdej z miar.

 10. Metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską - kontekst doboru zmiennych, metod skalowania i próby badawczej / K. Piórkowska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 65-80.

 11. Metody neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu / A. Wawrzyniak, B. Wąsikowska // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 49-63.

 12. Pozyskiwanie technologii a kreowanie przedsiębiorczości technologicznej / Z. Chyba // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 4, s. 96-107.

  Rola technologii w kreowaniu innowacyjności.

 13. Prawo do oceny pracownika bezdyskusyjne, ale trzeba uważać, by nie narazić się na roszczenia / K. Kamińska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 140 : 21.07, s. C4.

 14. Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego / E. Paliga // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 4, s. 74-82.

 15. Rozliczanie zasiłków dla ubezpieczonych - odpowiedzi na pytania z praktyki // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 14, s. 5-81.

 16. Satysfakcja z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy : studium sektora HoReCa / M. Bednarska // Organizacja i Kierowanie - 2016, nr 1, s. 97-114.

  Badanie satysfakcji przeprowadzone w sektorze usługowym HoReCa (Hotels, Restaurants, Catering).

 17. Szkolenia bhp i badania profilaktyczne pracowników - obowiązki pracodawcy // Poradnik Gazety Prawnej. - 2016, nr 7, s. 5-97.

 18. Szykuje się protest w zdrowiu / E. Cichocka // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 167 : 19.07, s. 18.

  Płacowe propozycje ministerstwa wzburzyły wszystkie związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia, które we wrześniu zorganizują wielką demonstrację.

 19. Trzech mówi Szydło: nie / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 166 : 18.07, s. 1, 2.

  Ministrowie Mateusz Morawiecki, Paweł Szałamacha i Jarosław Gowin są przeciw obniżeniu wieku emerytalnego w modelu obiecanym przez PiS w kampanii wyborczej.

 20. Uwarunkowania konsumpcji osób w wieku 70 lat i więcej / M. Piekut // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 6, s. 45-58.

 21. Wściekli, bo biedniejsi niż rodzice? / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 167 : 19.07, s. 9.

  Dochód gospodarstw domowych w ciągu ostatniej dekady w 25 najlepiej rozwiniętych gospodarkach zachodnich.

 22. Wykorzystanie analizy skupień w ocenie zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w podregionach Polski / B. Kraszewska // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 5, s. 17-36.

 23. Wykorzystanie wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania ludźmi - zarys problemu i propozycja narzędzia badawczego / K. Kulikowski // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 81-96.

 24. Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie / K. Andrzejewski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 4, s. 51-63.

  Rola właściwego przywództwa i kultury organizacyjnej we wdrażaniu Lean Management w przedsiębiorstwach. Zarządzanie procesami.

 25. Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej - wyzwania metodologiczne / K. Januszkiewicz // Organizacja i Kierowanie. - 2016, nr 1, s. 37-47.

 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kancelarii prawnej / M. Syper-Jędrzejak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 4, s. 64-73.

  Rozwiązania nowoczesnego zzl w kancelarii prawnej X.

 27. Zatrudnienie niepełnosprawnych : nowe rozporządzenia już obowiązują. Efekt? Galimatias i niedoróbki / M. Brząkowski // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 140 : 21.07, s. C3.

 28. Zjawisko ubóstwa w województwie dolnośląskim / A. Girul // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 6, s. 70-85.

 29. Zmiany w refundacji wyrobów medycznych / E. Furtak // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 167 : 19.07, s. 18.

  Protest przeciwko planowanym zmianom w przepisach dotyczących refundacji zakupu wyrobów medycznych.