obraz

 nr 27                                                    8 - 14 lipca 2016 r.

 1. Dodatki i waloryzacja / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 161 : 12.07, s. 16.

 2. Doskonałe szkolenie czy strata czasu? : metody ewaluacji szkoleń sprzedażowych / M. S. Rogowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 63-67.

 3. Emerytura częściowa - komu przysługuje / D. Dera // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 31-34.

 4. Emerytura z urzędu - jakie przepisy obowiązują / R. Molski // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 3-7.

 5. Emerytury będą coraz niższe / G. Uścińska ; rozm. M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 160 : 11.07, s. C4.

 6. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - co warto o niej wiedzieć / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 25-31.

 7. Firma na odsiecz rodzicom : programy wakacyjnego wsparcia dzieci pracowników / K. Andrian // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 17-19.

 8. Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci pracowników w ramach programu równowaga praca-rodzina.

 9. Jak budować dobrą markę i reputację firmy? : rola compliance w budowaniu kultury organizacyjnej / D. Stępińska-Duch, J. Lasek // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 54-57.

 10. Jak wygrać z ZUS / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 162 : 13,07, s. 16.

 11. O terminach w nowych przepisach o umowach o pracę na czas określony / P. Wąż // Atest. - 2016, nr 6, s. 13-15.

 12. Obowiązek składkowy osób prowadzących działalność pozarolniczą / D. Płoński // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 8-15.

 13. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych - nietypowe sytuacje / D. Derecki // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 17-19.

 14. Poszukiwanie Świętego Graala : czy work-life balance to już przeszłość? / M. Sadowska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 12-16.

 15. Pracownicy delegowani w gąszczu przepisów państw członkowskich / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 29, s. 18-19.

 16. Przypływy i odpływy energii : czyli jak radzić sobie ze spadkami motywacji / A. Chybicka, M. Puchalska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 58-62.

 17. Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu / E. Urbanowska-Sojkin, A. Wejnert // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 6, s. 31-36.

 18. Równowaga czy równość? : jak dopasować program work-life balance do potrzeb pracownika? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 20-23.

 19. Transfer (nie)pożądany : czyli jak zarządzać rotacją pracowników? / S. Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 50-53.

 20. Urlop wychowawczy - dla kogo i na jakich zasadach / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie. - 2016, nr 7/8, s. 53-56.

 21. W Polsce słabo płacą / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 157 : 8.07, s. 13.

 22. Wellness 3.0 : czy to lek na zdrowie psychiczne pracownika? / J. Babij // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 24-28.

 23. Wymagania jakościowe stawiane środkom ochrony indywidualnej / R. Szefler // Atest. - 2016, nr 6, s. 18-21.

 24. Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - polityka bhp / D. Smoliński // Atest. - 2016, nr 6, s. 33-36.

 25. Zdrowie płatne niespecjalnie / A. Rozwadowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 161 : 12.07, s. 1.

 26. Zrozumienie przez zaangażowanie : szkolenia outdoor jako alternatywna forma rozwoju pracowników / P. Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 7, s. 68-72.

 27. ZUS zdecydowanie wygrywa stopami zwrotu z OFE / T. Jóźwik // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 132 : 11.07, s. A10-A11.