obraz

 nr 26                                                    1 - 7 lipca 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo niesłyszących / J. Wolanin, S. Wolanin // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 41-43.

 2. Centra usług wspólnych jako forma restrukturyzacji zatrudnienia / I. Biernat // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, nr 2, s. 245-261.

 3. Częstość występowania wypadków przy pracy wśród ratowników medycznych w latach 2001-2013 na podstawie rejestru wybranego szpitala / A. Garus-Pakowska, E. Gaszyńska, F. Szatko // Medycyna Pracy. - 2016, nr 2, s. 213-221.

 4. Ewaluacja wyników projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie / M. Woynarowska-Sołdan // Medycyna Pracy. - 2016, nr 2, s. 187-200.

 5. Jak delegować pracowników w ramach świadczenia usług na nowych zasadach / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 13, s. 11-14.

 6. Jak opłacać pracę w godzinach nadliczbowych / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 13, s. 24-27.

 7. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom w razie urodzenia kolejnego dziecka podczas urlopu związanego z rodzicielstwem / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 13, s. 15-19.

 8. Komu się należy świadczenie przedemerytalne / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 154 : 4.07, s. 19.

 9. Koniec OFE : rząd PiS stworzy nowy system emerytalny [oraz] Emerytury według Morawieckiego / M. Samcik // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 155 : 5.07, s. 1, 9.

 10. Konieczna wyższa waloryzacja rent i emerytur / Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 27, s. 20-21.

 11. Kontrole zwolnień lekarskich / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 155 : 5 .07, s. 17.

 12. Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku obróbki skrawaniem metali // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 24-27.

 13. Okresowe przeglądy maszyn i urządzeń / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 10-12.

 14. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a stabilność zatrudnienia / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 27, s. 36-37.

 15. Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenia : impresje na temat książki H. F. Wünsche "Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda - naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje" / E. Mączyńska, P. Pysz // Ekonomista. - 2016, nr 3, s. 403-420.

 16. Sprzęt gaśniczy w poszczególnych typach zakładów pracy : regulacje prawne, wymagania / K. Noga // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 32-35.

 17. Stres pomagających - efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę / A. Rogala [i in.] // Medycyna Pracy. - 2016, nr 2, s. 223-237.

 18. System szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako forma transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych / A. Tobolska // Gospodarka Narodowa. - 2016, nr 2, s. 121-148.

 19. Technologie prowadzenia prac spawalniczych - tematyka znana, ale czy aby do końca? / E. Kowalska. - Cz. 1-2 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 3, s. 31-34 ; nr 6, s. 28-31.

 20. W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem / M. Jendrasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, nr 13, Vademecum Kadrowego, s. 50-57.

 21. Waloryzacja emerytur poniżej oczekiwań / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 28, s. 8-9.

 22. Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, 27 czerwca 2016 r., poświęcone: świadczeniom emerytalnym, płacom w budżetówce, programowi Rodzina 500+ oraz zatrudnianiu cudzoziemców.

 23. Wielki prezent z OFE / Anna Popiołek, Dominika Wielowieyska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 154 : 4.07, s. 1.

 24. Wzrost wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skali zatrudnienia / Grzegorz Wojtkowiak // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, nr 2, s. 155-168.

 25. Zadaniowy system czasu pracy / Jakub Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 28, s. 36-37.

 26. Zagrożenia wynikające ze stosowania materiałów spawalniczych / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy - 2016, nr 6, s. 17-19.

 27. Zawieranie umów cywilnoprawnych a domniemanie istnienia stosunku pracy / K. Wróblewski // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 6, s. 21-22.

 28. Zawieszone spory zbiorowe to problem nie tylko ochrony zdrowia // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 126 : 1-3.07, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 25, s. C7-C12.