obraz

 nr 24                                                    17 - 23 czerwca 2016 r.

 1. Badania lekarskie czasem trzeba przyspieszyć / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2016, nr 145 : 23.06, s. D10. Potrzeba przyspieszenia badań okresowych, gdy następuje zmiana stanu zdrowia pracownika.

 2. Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych / E. Dorobińska, W. Piłatowicz // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 48-49.

 3. Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy? / J. Pokładnik // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 21-24. Kultura bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

 4. Dużo dzieci, duży kłopot? / A. Kozłowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 25, s. 20-21. Pomoc ze strony państwa rodzinom wielodzietnym.

 5. Dzieci mają pierwszeństwo / A. Brzeska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 25, s. 14-15.

 6. Emerytury pomostowe nie powinny wygasać / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 26, s. 8-9. Kwestia emerytur pomostowych omawiana na posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego.

 7. Eksperyment w psychologii i możliwość jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu / E. Kowalczyk // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 89-108.

 8. Hipotezy w naukach o zarządzaniu / J. Długosz // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 63-75.

 9. Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw / A. Lulewicz-Sas // Przegląd Organizacji.- 2016, nr 5, s. 37-42.

 10. Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce / A. Sopińska, P. Wachowiak // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 5, s. 17-23.

 11. Jakim być przywódcą? / P. Rolewski // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 25-27.

 12. Kara pieniężna / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 26, s. 37. Kara pieniężna za naruszenie obowiązku pracownika dbania o dobro zakładu pracy.

 13. Mieszkanie plus... wielka niewiadoma / M. Wielgo // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 142 : 20.06, s. 20.

 14. Nowa gospodarka - aspekty wiedzy i innowacji / R. Borowiecki, M. Dziura // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 5, s. 9-16.

 15. Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu - z perspektywy instytucjonalnej / B. Stępień // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 48-62.

 16. Odprawy pracownicze - co trzeba wiedzieć / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 6, s. 3-6.

 17. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu : potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość / A. Łupicka // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 18-33.

 18. Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji / K. I. Szelągowska-Rudzka // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 5, s. 23-29.

 19. Prace sadownicze a ochrona dróg oddechowych / P. Górski // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 30-34.

 20. Pracownik sezonowy bez kłopotów / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 6, s. 31-33.

 21. Prawdy i mity o zatrudnieniu sezonowym / E. Drzewiecka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 145 : 23.06, s. D6-D7.

 22. Problemy metodologiczne w naukach o zarządzaniu / M. Ciesielski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 7-17.

 23. Symulacja komputerowa jako metoda badań w naukach o zarządzaniu / A. Kawa, K. Fuks, P. Januszewski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - 2016, vol. 4, nr 1, s. 109-127.

 24. System wynagradzania nauczycieli : mówmy o faktach, a nie mitach : debata redakcyjna / prow. A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 119 : 22.06, s. B8-B9.

 25. The organisational aspects of enterprise information and communication technologies management in the knowledge-based economy / J. Kałkowska // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 5, s. 63-70. Organizatorskie aspekty zarządzania technologiami informacyjnymi w przedsiębiorstwie w gospodarce opartej na wiedzy.

 26. Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy - modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM / A. Rakowska, R. Mącik // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 5, s. 48-58.

 27. Zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / D. Dera // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 6, s. 13-14.

 28. Zasady rozliczania składek za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pobierające świadczenia i zasiłki / E. Derewicz // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 6, s. 7-12.

 29. Za wiele, by umrzeć, za mało, by żyć / A. Grabowska // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 25, s. 12-13. Płaca minimalna w Polsce.

 30. Zwolnienia lekarskie w świetle przepisów / M. Paszkowska // Praca i Zdrowie. - 2016, nr 2, s. 42-46.