obraz

 nr 23                                                    10 - 16 czerwca 2016 r.

 1. Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków / B. Kolny // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 2, s. 228-240.

 2. Audyt systemu wynagradzania : czym jest i dlaczego warto go przeprowadzić? / R. Kucharska-Kawalec // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 6, s. 54-57.

 3. Badania sondażowe opinii w procesie identyfikowania pracoholizmu w organizacji / D. Szostek // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 2, s. 396-409.

 4. Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 5, s. 34-36.

 5. Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych / E. Dorobińska // Atest. - 2016, nr 5, s. 24-25.

 6. Choroby zawodowe / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 137 : 14.06, s. 20.

 7. Dyskryminacja w zatrudnieniu - jak można jej uniknąć // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 12, s. 3-81.

 8. Jak premiować i uzyskać dodatkowe korzyści? / T. Rostkowski, M. Witkowski. - Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 48-51 ; nr 6, s. 63-67.

 9. Kiedy menedżer boi się zmian : co zrobić z tym strachem? / W. Dziwniel // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 6, s. 22-25.

 10. Kosztów roboczej odzieży nie można przerzucać na pracowników / R. Krawczyk // Rzeczpospolita. - 2016, nr 139 : 16.06, s. D10.

 11. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 136 : 13.06, s. 19.

 12. Kuleje wsparcie dla bezpiecznych warunków pracy / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 115 : 16.06, s. C2-C3.

 13. Leśniczy, podleśniczy / P. Leśniewski. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 3, s. 64-67, tab. ; nr 4, s. 68-70 ; nr 5, s.64-66.

 14. Molestowanie seksualne / M. Podsiedlik // Atest. - 2016, nr 5, s. 14-16.

 15. Nowy składnik pensji w firmowej praktyce / A. Iwanow // Rzeczpospolita. - 2016, nr 139 : 16.06, s. D4.

 16. Pułapki podniesienia płacy minimalnej / M. Chądzyński, G. Osiecki // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 115 : 16.06, s. A3.

 17. Reagowanie na zagrożenia w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych / K. Kołdys // Atest. - 2016, nr 5, s. 18-21.

 18. Rozrzutnik obornika / W. Łabanowski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 4, s. 41-44 ; nr 5, s. 37-40.

 19. Rozwój organizacji pozarządowych jako czynnik ryzyka reputacyjnego / T. J. Dąbrowski // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 2, s. 78-89.

 20. Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług / M. Janoś-Kresło, T. Słaby // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 2, s. 192-204.

 21. Szef wizjoner. Szansa czy zagrożenie dla organizacji? / N. Kirova // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 6, s. 12-14.

 22. Świadczenia za czas urlopu liczy się różnie / M. Pigulski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 139 : 16.06, s. D7, tab.

 23. T jak TOL / B. Solawa. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 4, s. 63-64 ; nr 5, s. 29-31.

 24. Wolniej na drodze do równości : kobiety w zarządach spółek giełdowych / I. Kozera // Personel i Zarządzanie.- 2016, nr 6, s. 49-53.

 25. Wybuch mieszaniny gazu z powietrzem / A. Nowak // Atest. - 2016, nr 5, s. 48-50.

 26. Wypalenie zawodowe / P. Miąsek // Atest. - 2016, nr 5, s. 4-6.

 27. Zmiana zasad obliczania ulg i obniżania wpłat na PFRON już od 1 lipca 2016 r. / M. Brząkowski // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 115 : 16.06, s. C5.

 28. Zmień swój język, zmień swoje przywództwo : czy słowa mają znaczenie? / R. St. Bokacki // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 6, s. 16-20.

 29. ZUS wyliczy nam biedaemerytury / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 138 : 15.06, s. 8.

 30. "Żywe" systemy ocen pracowniczych : w jaki sposób poprawnie je budować? / J. Olkowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 6, s. 58-62.