obraz

 nr 22                                                    3 - 9 czerwca 2016 r.

 1. Asystent rodziny - towarzysz czy interwent? / I. Krasiejsko // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 86-101.

 2. Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych / A. Żukiewicz // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 35-44.

 3. Centra Dofinansowania Płatników / M. Nietopiel // Z Życia ZUS. - 2016, nr 5, s. 5-7.

 4. Czy w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej istniały zasiłki pieniężne? / K. Chaczko // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 189-201.

 5. Dieta zagraniczna w podróży służbowej / E. Podgórska-Rakiel // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 24, s. 36-37.

 6. Działania polityki społecznej w kontekście zachodzących przemian demograficznych dotyczące osób starszych / E. Firlej [i in.] // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 69-85.

 7. Emerytura długo po staremu / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. – 2016, nr 132 : 8.06, s. 13.

 8. Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za zgodą pracownika / A. Puszkarska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 11, s. 23-25.

 9. Jaką świadczenia motywacyjne przysługują nauczycielom / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 11, Prawo w jednostkach budżetowych, s. 50-57.

 10. Jakie zmiany wprowadzono w zakresie czasu pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli / M. Kasprzak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 11, s. 10-13.

 11. Jak rozliczać i wypłacać świadczenia związane z urlopem wypoczynkowym / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 11, Płace i rozliczenia, s. 58-65.

 12. Jak ubezpieczają się w Unii (Finlandia) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 5, s. 16-18.

 13. Kontrolowanie przez GIODO przetwarzania danych osobowych / M. Sakowska-Baryła // Kontrola Państwa. - 2016, R. 61, nr 2, s. 28-46.

 14. Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce, ale zmiany idą z UE / J. Lasek [i in.] // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 106 : 3-5.06, Tygodnik Gazeta Prawna, nr 21, s. C13-C21.

 15. Odbuduj karierę po porażce / M. Lee Marks, P. Mirvis, R. Ashkenas // Harvard Business Review Polska. - 2016, Numer specjalny, s. 118-121.

 16. Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej - doświadczenia Polski / D. Jegorow // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 3, s. 79-89.

 17. Outsourcing uzależnia / E. Niebój, M. Smulewicz // Harvard Business Review Polska. - 2016, Numer specjalny, s. 84-85.

 18. O zawodzie pracownika socjalnego, kształceniu i motywach jego wyboru - komentarz z badań / P. Gierek // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 102-117.

 19. Pomoc społeczna dla uchodźców : ochrona cudzoziemców w Polsce - zobowiązania międzynarodowe / K. Laskus // Kontrola Państwa. - 2016, R. 61, nr 2, s. 61-74.

 20. Procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK / E. Jarzęcka-Siwik // Kontrola Państwa. - 2016, R. 61, nr 2, s. 15-27.

 21. "Solidarność" w prokuraturze PRL / A. Herzog // Rzeczpospolita. - 2016, nr 132 : 8.06, s. I4-I5.

 22. W jaki sposób zastąpić pracownika w czasie długiej nieobecności w pracy / E. Bartkowiak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 11, s. 14-16.

 23. Wybrane determinanty zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych / I. Steinerowska-Streb // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 3, s. 68-78.

 24. Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem / K. Mickiewicz [i in.] // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 165-168.

 25. Zarządzanie czynnikami wspomagającymi proces generowania innowacyjnego pomysłu / J. Mlaskawa // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2016, nr 3, s. 32-39.

 26. Zdrowe przyspieszenie / M. Smoliński, J. Słowik // Harvard Business Review Polska. - 2016, Numer specjalny, s. S1-S6.

 27. ZUS będzie sprawdzać emerytury pomostowe / B. Wiktorowska // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 109 : 8.06, s. B11.

 28. ZUS społecznie odpowiedzialny, czyli co to jest CSR / M. Lewandowska // Z Życia ZUS. - 2016, nr 5, s. 1-3.

 29. Źródło i skala finansowania pomocy społecznej w Polsce i na Ukrainie (analiza porównawcza 2008-2014) / I. Drozd // Praca Socjalna. - 2016, R. 31, nr 2, s. 118-144.