obraz

 nr 21                                                    20 maja - 3 czerwca 2016 r.

 1. Akustyka środowiska - stan obecny i perspektywy / A. Lipowczan // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 7-10.

 2. Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych / E. Dorobińska //Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 29-30.

 3. Bezpieczny dostęp do stref pracy maszyny / W. Łebanowski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, s. 20-23.

 4. Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia - stan aktualny i perspektywy na przyszłość / R. Giedrojć // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, Dodatek tematyczny nr 1, s. 3-11.

 5. Czynniki zmniejszające skuteczność działania wkładek przeciwhałasowych stosowanych przez pracowników - wyniki badań / E. Kotarbińska, K. Rogowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 32-35.

 6. Czynnik ludzki jako determinanta zaistnienia wypadku ciężkiego podczas prowadzenia prac transportowych / E. Kowalska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 37-39.

 7. Ilościowe pomiary poziomów rzeczywistego tłumienia ochronników słuchu jako narzędzie do nauki ich poprawnego użytkowania / P. Górski, B. Kaczorowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 28-31.

 8. Instruktaż stanowiskowy jako praktyczne narzędzie prewencji wypadkowej / J. Chmielewski // Prewencja i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 21-27.

 9. Instytucje partnerskie PIP za granicą : Wielka Brytania / T. Jastrzębska // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, s. 24-25.

 10. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników / G. Ślawska // Prewencja i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 1-20.

 11. Metoda badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na nowym stanowisku laboratoryjnym CIOP-PIB / J. Zając, P. Kowalski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 17-19.

 12. Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy pracowników umysłowych wiertni gazu z łupków / J. Kompała, R. Wiśniowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 24-27.

 13. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu dostawczego // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 25-27.

 14. Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych a transfer zakładu pracy i sukcesja generalna / A. Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 5, s. 21-26.

 15. "Osoby wykonujące pracę zarobkową" a wolność koalicji : uwagi na marginesie projektu zmieniającego ustawę o związkach zawodowych z 22 marca 2016 r. / P. Grzebyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 5, s. 2-9.

 16. O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych / M. Rylski // Praca Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 5, s. 10-17.

 17. Postępowanie inspektora pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy / S. Nowogórski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 5, s. 9-13.

 18. Reforma śmieciówek państwu się opłaca / L. Kostrzewski, P. Miączyński / Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 121 : 25.05, s. 1.

 19. Rola zakładowej służby BHP w prawidłowym podejściu do projektowania budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy / W. Krupa // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 22-23.

 20. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 k.p. - najistotniejsze zagadnienia / W. Krupa // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 23-24.

 21. Skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku od dochodów osobistych / I. Augustyński // Gospodarka Narodowa. - 2016, R. 27, nr 1, s. 55-71.

 22. Spedytor a zleceniodawca - prawa i obowiązki stron oraz bezpieczeństwo i higiena pracy / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 5-7.

 23. Środki ochrony indywidualnej / F. Małysz // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 5, s. 18-21.

 24. Wpływ zjawiska maskowania na odczucie uciążliwości sygnałów impulsowych / B. Kukulski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 14-16.

 25. Wydatki na pracowników stanowiące koszty uzyskania przychodów pracodawcy / R. Bernat // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 5, s. 34-39.

 26. Wykorzystanie specjalistycznych aplikacji działających w przeglądarkach internetowych do wspomagania oceny narażenia na hałas i drgania mechaniczne / G. Makarewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 36-39.

 27. Wysokość zasiłku macierzyńskiego / J. Szmit. - Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarności. - 2016, nr 21, s. 36-37 ; nr 22, s. 36-37.

 28. Zagrożenie hałasem w polskim górnictwie węgla kamiennego oraz metoda jego ograniczenia na wybranym stanowisku pracy / J. Kompała, R. Wiśniowski // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 5, s. 20-23.

 29. Za kogo zapłaci NFZ / J. Watoła // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 120 : 24.05, s. 14.

 30. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych / A. Mierzwiński, K. Lewandowski. - Cz. 1-3 // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 1, s. 13-15, rys. ; nr 3, s. 18-22, rys. ; nr 5, s. 14-17.

 31. Zmiany struktury zatrudnienia kobiet w Polsce w latach 2000–2013 / P. Strawiński, A. Majchrowska, P. Broniatowska // Gospodarka Narodowa. - 2016, R. 27, nr 1, s. 73-97.