obraz

 nr 19                                                    6 - 12 maja 2016 r.

 1. Akcja waloryzacja / R. Milczarski // Z Życia ZUS. - 2016, nr 4, s. 7-8.

 2. Bezpieczny pacjent, bezpieczny ratownik? / J. Siewiera // Atest. - 2016, nr 4, s. 4-6.

 3. Chronobiologiczne aspekty ryzyka zdrowotnego u pracowników zmianowych nocnych / M. Zużewicz, K. Zużewicz // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 4, s. 12-17.

 4. Cyfryzacja pracy - szanse i zagrożenia // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 4, s. 10-11.

 5. Jak ubezpieczają się w Unii (Estonia) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 4, s. 16-17.

 6. Leśniczy, podleśniczy / P. Leśniewski. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 3, s. 64-67 ; nr 4, s. 68-70.

 7. Obliczanie okresu wypowiedzenia / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 20, s. 37-38.

 8. Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika / F. Małysz // Atest. - 2016, nr 4, s. 13-15.

 9. Ograniczanie obciążenia fizycznego pracowników z niepełnosprawnością ruchową / T. Tokarski, J. Kamińska // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 4, s. 18-21.

 10. O jakie świadczenia można się ubiegać z tytułu wypadku przy pracy / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 5, s. 12-17.

 11. Opiekunowie do poprawki / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 108 : 10.05, s. 11.

 12. Osobista opieka nad dzieckiem - co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach osób sprawujących taką opiekę / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 5, s. 3-5.

 13. Pieniądze dla opiekunów / K. Klukowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 109 : 11.05, s. 19.

 14. Poradnik ochrony przeciwpożarowej / K. T. Kociołek. - Cz. 1-3 // Atest. - 2016, nr 1, s. 26-27 ; nr 2, s. 32-33; nr 4, s. 54-56.

 15. Porażenie łukiem elektrycznym / W. Dębski // Atest. - 2016, nr 4, s. 28-31

 16. Powrót do pracy i reintegracja według ISSA / M. Prus-Nowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 4, s. 18.

 17. Rozrzutnik obornika / W. Łabanowski. - Cz. 1 // Atest. - 2016, nr 4, s. 41-44.

 18. Seniorzy w centrum uwagi / C. Kosikowski // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 89 : 10.05, s. D6-D7.

 19. Sposoby na wyższą emeryturę / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 108 : 10.05, s. 15.

 20. Tryb powołania społecznego inspektora pracy / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 19, s. 37-38.

 21. Umowa na zastępstwo - czy coś się zmieniło / A. Romanik // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 5, s. 31-33.

 22. Waloryzacja emerytur 2017 / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 107 : 9.05, s. 18.

 23. Wskaźnik WBGT - zalety i źródła nieścisłości związane z jego zastosowaniem / A. Marszałek // Bezpieczeństwo Pracy. - 2016, nr 4, s. 22-24.

 24. Wymagania w stosunku do podwykonawców / D. Krawczak, J. Marszałek, M. Stelmaszczyk. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 3, s. 18-22 ; nr 4, s. 34-38.

 25. Wypowiedzenie umowy ze względu na likwidację stanowiska pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 20, s. 36-37.

 26. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy / M. Darski // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2016, nr 5, s. 6-10.

 27. Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński (rodzicielski i ojcowski) / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 19, s. 36-37.

 28. Związki chcą praw dla zleceniobiorców. A firmy skutecznego dialogu // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 91 : 12.05, s. B10-B11.