obraz

 nr 18                                                    29 kwietnia - 5 maja 2016 r.

 1. 9 kroków do zaangażowania : Coachingowe techniki w pracy menedżera sprzedaży / A. Chybicka, M. Puchalska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 66-69.

 2. Bezrobocie we współczesnym świecie. Czy istnieją możliwości pełnego zatrudnienia? / E. Kośmicki, S. Malinowska // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 4, s. 3-24.

 3. Co motywuje menedżerów ? / A. Jabłońska // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 23-26.

 4. Czy można ulegać kandydatom do pracy? // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 13-17.

 5. Długość terminów na dochodzenie przez pracownika roszczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę a zasada proporcjonalności / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 17-25.

 6. Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych / J. Baran, M. Pietrzak, P. Pietrzak // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 4, s. 169-185.

 7. Górne granice wynagrodzenia za pracę / J. Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 10-16.

 8. Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych / M. Organa // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 50-57.

 9. Jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze śmiercią pracownika? / W. Glac // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 74-76.

 10. Jak obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 32-35.

 11. Jak poradzić sobie z sytuacją kryzysową po śmierci pracownika? / P. Kiembłowski, E. Grzegory // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 27-31.

 12. Jak przygotować grupę menedżerów do przejęcia zarządzania firmą / J. Bilecka, B. Jurewicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 40-44.

 13. Jak w praktyce stosować zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianach od 22 lutego 2016 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 17-20.

 14. Jak zwracać telepracownikowi koszty używania jego sprzętu / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 24-26.

 15. Kultura organizacyjna urzędów miast w Polsce / M. Siemiński, K. Krukowski // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 4, s. 121-134.

 16. Nadużycia retoryczne czyli jak nie dać się zmanipulować / B. Rzepka // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 70-73.

 17. Na jakich warunkach finansować pracownikom świadczenia związane ze zdrowym trybem życia / A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 12-16.

 18. Obowiązki informacyjne osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracownicze / M. Barański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 25-30.

 19. Polacy, nie bójcie się o emerytury / G. Uścińska ; rozm. L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 104 : 5. 05, s. 15.

 20. Pomiar wartości pracy : czyli jak sprawdzić, czy moja praca ma sens / R. Reinfuss // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 62-67.

 21. Praca tymczasowa drogą do etatu / K. Inglot // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 46-47.

 22. Pracownicy wiedzy – najważniejszy kapitał współczesnej organizacji / H. Sobocka–Szczapa // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2015, nr 12, s. 66-76.

 23. Racjonalne przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych / A. M. Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne - 2016, nr 4, s. 31-36.

 24. Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce / M. Cicha-Nazarczuk // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 4, s. 153-168.

 25. Ścieżki kariery dla mechaników w Bergerat Monnoyeur: studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 52-56.

 26. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – pułapka dla prawa pracy? / A. Tyc // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 4, s. 2-9.

 27. W ciągłej podróży czyli zmiany podejścia do biznesu w firmie Microsoft: studium przypadku / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 36-39.

 28. W jakim terminie pracodawca powinien przekazać pierwszą ratę odpisu na zfśs / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 46-47.

 29. W jaki sposób wypełnić zaświadczenie (oświadczenie) dla osób uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 9, s. 58-64.

 30. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań ochrony zdrowia / K. Lar [i in.] // Optimum - Studia Ekonomiczne. - 2015, nr 4, s. 186-203.

 31. Zarządzanie przez docenianie czyli nowa koncepcja motywowania a mentalność pracowników / P. Kądzielski-Zysk // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 5, s. 57-61.