obraz

 nr 16                                                    15-21 kwietnia 2016 r.

 1. Badanie zachorowań na choroby zawodowe / L. Zieliński // Atest. - 2016, nr 3, s. 14-16.

 2. Co zrobić z tymczasówkami ? / A. Walczak // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 15, s. 14-16.

 3. Dla kogo pieniądze na dzieci / M. Piątkowska // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 91 : 19.04, s. 26.

 4. Dobra wiara w prawie pracy / A. M. Świątkowski // Palestra. - 2016, R. 61, nr 4, s. 61-69.

 5. Działajmy systematycznie / Z. Żurek // Dialog. - 2016, nr 1, s. 48-56. Omówienie ustawy z 11 września 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego.

 6. Kalendarium dialogu - na konferencjach i seminariach // Dialog. - 2016, nr 1, s. 100-109.

 7. Kalendarium dialogu - na posiedzeniach plenarnych i w zespołach problemowych RDS // Dialog. - 2016, nr 1, s. 85-89.

 8. Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce : czy można zapobiec niekorzystnym zmianom demograficznym / E. Matuszewska, P. Adamowicz // Kontrola Państwowa. - 2016, R. 61, nr 1, s. 83-105.

 9. Leśniczy, podleśniczy / P. Leśniewski // Atest. - 2016, nr 3, s. 64-67. Cz. 1. Karta charakterystyki stanowiska, karta oceny ryzyka.

 10. Liczenie miesięcy życia i dyskusja o emeryturach / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 91 : 19.04, s. 18.

 11. Minimalne wynagrodzenie / M. Podsiedlik // Atest. - 2016, nr 3, s. 12-14.

 12. Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków przy pracy / D. Smoliński // Atest. - 2016, nr 3, s. 4-7.

 13. Podróże służbowe - praktyczne rozliczenia / M. Rotkiewicz // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 8, s. 3-81.

 14. Problemy pracodawców z ustalaniem regulaminów wynagradzania / G. Spytek-Bandurska // Dialog. - 2016, nr 1, s. 28-33.

 15. Przywrócenie niższego wieku emerytalnego - nadzieja jednych, wątpliwości drugich / A. Grabowska // Dialog. - 2016, nr 1, s. 63-67.

 16. Restrukturyzacja i dialog społeczny w sektorze bankowym w wybranych krajach Unii Europejskiej : raport EUROSOFIN / K. Jasiecki // Dialog. - 2016, nr 1, s. 5-12.

 17. Ręczne prace transportowe : ocena ryzyka metodą KIM / P. Kaczmarek. - Cz. 1-2 // Atest. - 2016, nr 1, s. 29-32; nr 3, s. 46-48.

 18. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem : stan prawny na 21 marca 2016 r // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 8, Dodatek, s. 2-83.

 19. Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami / J. Jankowski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 3, s. 8-12.

 20. Równa płaca za tę samą pracę / P. Szumlewicz // Dialog. - 2016, nr 1, s. 57-62.

 21. Skuteczny dialog społeczny wymaga oparcia w europejskich pryncypiach / S. Adamczyk // Dialog. - 2016, nr 1, s. 43-47.

 22. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych / P. Malinowski // Inspektor Pracy. - 2016, nr 3, s. 13-17.

 23. Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych - analiza funkcjonowania i wnioski dla Rady Dialogu Społecznego / J. Męcina // Dialog. - 2016, nr 1, s. 13-27.

 24. Tymczasowo zatrudnię na stałe / A. Walczak // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 15, s. 10-13.

 25. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty - korzyści, problemy, kontrowersje. Analiza bieżącej sytuacji okiem fizjoterapeuty / A. Jakubowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, R. 16, nr 1, s. 3-25.

 26. Walka o wiek emerytalny / M. Rzemek // Rzeczpospolita. - 2016, nr 93 : 21.04, s. A1-2.

 27. Walka z wykluczeniem i ubóstwem w Polsce w świetle strategii Europa 2020 / R. Bakalarczyk // Dialog. - 2016, nr 1, s. 34-42.

 28. Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas wykonania doraźnej czynności zawodowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 14, s. 36-37.

 29. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy / B. Stefaniak-Gnyp // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 15, s. 37-38.

 30. Zmiany w umowach na czas określony / E. Podgórska-Rakiel. - Cz. 1-3 // Tygodnik Solidarność. - 2016, nr 11, s. 36-37 ; nr 12, s. 36-37, nr 13, s. 36-37.