obraz

 nr 15                                                    08-14 kwietnia 2016 r.

 1. Alkohol i narkotyki w firmie / K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 73-76.

 2. Antecedencje skuteczności działania związków zawodowych w sektorze energetycznym / K. Karczmarczuk, K. Wychowałek // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 2, s. 21-28.

 3. Co jest istotne w procesie akwizycji? / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 48-51.

 4. Czy polscy menedżerowie podbiją świat? / M. Chutnik, U. Zarzycka, E. Malicka // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 12-15.

 5. Czy potrzebni są tylko odporni? : siła i wrażliwość psychiczna w organizacji / D. Strycharczyk, M. Czwerenko, S. Rybak // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 52-55.

 6. Czy praca w Polsce jest bezpieczna? // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 26-30.

 7. Dlaczego warto inwestować w zdrowie pracowników? / B. Roczniak // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 32-34.

 8. Dylematy stanowienia wieku emerytalnego / R. Pacud // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 2, s. 2-8.

 9. Dział HR to więcej niż partner biznesowy / D. Taylor ; rozm. H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 16-19.

 10. Gwarantowana minimalna pensja również za zlecenia / W. Papucewicz // Rzeczpospolita. - 2016, nr 87 : 14.04, s. D10.

 11. HR biznes partner facylitatorem w Siemens Polska / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 69-72.

 12. Jak budować działy HR w rodzimych firmach? / I. Naliwajko // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 56-60.

 13. Jakie dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków obowiązują w 2016 r. / M. Kowalska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 35-39.

 14. Jakiej części emerytury nie zabierze komornik / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 84 : 11.04, s. 14.

 15. Jak należy sporządzić umowę o pracę i świadectwo pracy po zmianach od 22 lutego 2016 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 17-20.

 16. Jak nie wypaść z gry : Data analytics kluczowym narzędziem dla działów HR / J. Karasek, A. Emerling // Personel Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 44-47.

 17. Jak obliczyć wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas wypowiedzenia / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 25-28.

 18. Jak zabezpieczają się w Unii (Dania) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 3, s. 9-11.

 19. Jak zatrudniać pracowników w służbie cywilnej po zmianach przepisów / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 50-57.

 20. Jak zostały zwaloryzowne świadczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. / M. Tomaszewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 33-34.

 21. Kto otrzyma świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+ / R. M. Stępień // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, s. 11-16.

 22. Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną / A. Kaleta // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 3, s. 4-9.

 23. „Pieniądze szczęścia nie dają… być może” - oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / S. Kalinowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 2, s. 16-20.

 24. Przywództwo transformacyjne : fundament, na którym warto budować efektywność i dobre relacje w pracy / I. Kucharewicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 40-43.

 25. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2016 z komentarzem : stan prawny na 7 marca 2016 r. / koment. J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 7, Dodatek, s. 2-98.

 26. Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce / M. Utzig // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 1, s. 161-171.

 27. System socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce i jego ocena / A. Przymeński // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 2, s. 29-37.

 28. Świadczenia dla seniorów w polskim systemie zabezpieczenia społecznego / B. Samoraj-Charitonow // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 2, s. 8-15.

 29. Światowy wymiar HRM / O. Niziołek // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 36-38.

 30. Tworzenie kultury organizacyjnej zorientowanej na klienta / A. Bojanowska // Handel Wewnętrzny. - 2016, R. 62, nr 1, s. 202-212.

 31. Wczesna emerytura bogatych / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 86 : 13.04, s. 22.

 32. Zagadka motywacji / R. Reinfuss // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 4, s. 22-25.

 33. Zatrudnienie na część etatu rządzi się szczególnymi prawami / E. Drzewiecka // Rzeczpospolita. - 2016, nr 87 : 14.04, s. D6-D7.

 34. Zmiany w kodeksie pracy: interpretacje resortu rodziny w pigułce / K. Topolska // Dziennik. Gazeta Prawna. - 2016, nr 68 : 8.04, Tygodnik Gazety Prawnej, nr 14, s. C12-C19.

 35. Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej / C. M. Olszak, J. Kisielnicki, M. Bratnicki // Przegląd Organizacji. - 2016, nr 3, s. 9-16.