obraz

 nr 12                                                    18-24 marca 2016 r.

 1. Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / A. Żółtaszek // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 27-34.
 2. Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze – zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / I. Krasiejko // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 19-27.
 3. Czy wszyscy emeryci i renciści otrzymają jednorazowy dodatek pieniężny / M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 10-12.
 4. Czy wszystkie umowy na czas określony podlegają limitom w zakresie długości i liczby umów / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 17-19.
 5. Czy zmieni się podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego pobieranego bezpośrednio po okresie zasiłku chorobowego / A. Olędzka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 45.
 6. Do kiedy pracodawca musi zapewnić niektórym pracownikom posiłki profilaktyczne / A. P. Kuźniar // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 39-40.
 7. Europeizacja opieki zdrowotnej - trzy perspektywy / D. E. Lach // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 10-17.
 8. Jak należy udzielać urlopu macierzyńskiego po zmianach przepisów / M. Podgórska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 50-57.
 9. Jak optymalizować opodatkowanie dochodów menedżerów / D. Kupisz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 60-63.
 10. Kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. / S. Kryczka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 13-16.
 11. "Konieczność” wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy (art. 151.4 § 1 k.p.) / P. Prusinowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 36-40.
 12. Kontrola ZUS - prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 6, s. 3-81.
 13. Którzy płatnicy mają obowiązek do 31 marca 2016 r. przesłać do ZUS informację ZUS ZSWA / J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, s. 58-65.
 14. Między samozatrudnieniem fałszywym a zależnym / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 18-24.
 15. Minimum socjalne we wrześniu 2015 r. / P. Kurowski // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 11-13.
 16. (Nie)działające szkolenia z zarządzania sobą w czasie / M. Romanowicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 74-76.
 17. Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony – pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo? / A. Ludera-Ruszel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 25-31.
 18. Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / K. Stefański // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 32-35.
 19. Premie uznaniowe : jak uelastycznić system wynagrodzeń i nie stracić zaangażowania pracowników? / K. Meysztowicz, K. Policewicz, M. Antonowicz // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 46-49.
 20. Przesłanki uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej / P. Kawka // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 13-18.
 21. Rekrutacja liderów zespołów w fabryce IKEA Industry Lubawa / P. Berłowski // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 50-54.
 22. Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór : / stan prawny na 17 lutego 2016 r // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 6, Dodatek, s. 2-163.
 23. Siedem powodów dla których warto wdrożyć system zarządzania pracownikami / B. Migoń // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 56-59.
 24. Szkolenie kadry technicznej z tematyki trenerskiej / S. Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 70-73.
 25. Ubóstwo wodne na przykładzie Anglii i Walii / G. Libor // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 35-40.
 26. Ustawa zasiłkowa 2016 z komentarzem : stan prawny na 5 lutego 2016 r. / koment. A. Salamon // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 5, Dodatek, s. 4-146.
 27. (U)tracona sprawiedliwość międzypokoleniowa w ubezpieczeniu emerytalnym / R. Pacud // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2016, nr 2, s. 2-9.
 28. Wokół urynkowienia usług społecznych / W. Anioł // Polityka Społeczna. - 2016, R. 43, nr 1, s. 2-11.
 29. Zmiany w kształceniu menedżerów / N. Kirov, S. Hałas-Dej ; rozm. H. Guryn // Personel i Zarządzanie. - 2016, nr 2, s. 67-69.