obraz

nr 1                                   1 - 7 stycznia 2016 r.

  1. Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie / I. Popiel // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 301-315.

2. Co zmieni się w zasadach udzielania ulg na PFRON / U. Kurowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, R. 20, nr 23, s. 25-27.

3. Diagnoza usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / R. Necel // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 24-29.

4. Ewolucja funkcji zasiłku macierzyńskiego : uwagi na tle ostatnich zmian przesłanek nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego ojca dziecka / R. Babińska-Górecka // Praca i  Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 9-15.

5. Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ / M. Strzelecka // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 38-41. 

6. Jak obliczać wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i za część miesiąca / R. Majewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, R. 20, nr 23, s. 50-57.

7. Jak prawidłowo rozliczyć pracowników i zleceniobiorców ze świątecznych prezentów / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, R. 20, nr 23, s. 58-64.

8. Kiedy umowy zlecenia będą podlegały oskładkowaniu po zmianie przepisów / M. Kowalewski // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2015, R. 20, nr 23, s. 31-35.

9. Koszty pracy w Polsce - aspekty społeczne i ekonomiczne / W. Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 1-7.

10. Labour Law Research Network Conference 2015 / A. Tyc // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 16-22.

       Omów. drugiej konferencji sieci-badawczo-rozwojowej w dziedzinie prawa pracy 25-27 czerwca 2015 r.

11. Macierzyński z wyrównaniem do 1000 zł / M. Pigulski // Rzeczpospolita. - 2016, nr 4 : 7.01, s. D9.

       Zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.

12. Negocjacje komisji konkursowej NFZ z ofertami: równorzędność stron / Z. Kubot // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 23-27.

13. Nowa umowa o pracę na czas określony / K. Jaśkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2015, nr 11, s. 2-8.

14. Obowiązki pracodawcy na przełomie 2015 i 2016 r. / M. Jaworska // Przegląd Ubezpieczeń dla Ciebie. - 2015, nr 12, s. 3-12.

15. Obowiązki socjalne nie takie same dla wszystkich firm / B. Spychała // Rzeczpospolita. - 2016, nr 4 : 7.01, s. D3. 

16. Płaca minimalna wobec oczekiwań podażowej strony rynku pracy / M. Nyk // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 289-300.

17. Po co behapowcowi psychologia pracy / P. Miąsek // Atest. - 2015, nr 12, s. 4-6. 

18. Prawne pojęcie niepełnosprawności / M. Paluszkiewicz // Studia Prawno- Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 77-98.

19. Prawne pojęcie rehabilitacji / T. Wrocławska // Studia Prawno- Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 137-158.

20. Prawo do strajku w świetle konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / A. Reda-Ciszewska // Studia Prawno- Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 99-116.

21. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce : propozycje zmiany obecnych zasad / G. Uścińska // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 8-14.

22. Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych / M. Kubiak // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 36-38.

23. Rynek pracy a realizacja aktywnej polityki społecznej : przykład łódzki / L. Prorok // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 317-328.

24. Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji / B. Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 41-43.

       Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, 8-9 września 2015 r.

25. Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny oraz orzecznictwa / M. Karcz-Kaczmarek, M. Maciejewski // Studia Prawno- Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 57-76.

26. S jak społeczna inspekcja pracy / F. Małysz // Atest. - 2015, nr 12, s. 60-62.

27. Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w powiecie elbląskim / M. Janusz // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 225-244.

28. Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych funkcjonariuszy policji zwolnionych ze służby: uwagi de lege lata i de lege ferenda / M. Szczęsny // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s.19-24.

29. Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej / R. Rogowski // Polityka Społeczna. - 2015, R. 42, nr 10, s. 30-35.

30. Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych kobiet ze Śląska Opolskiego na relacje małżeńskie/partnerskie / M. Rostropowicz-Miśko // Studia Prawno-Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 329-343.

31. Znaczenie pracy nieformalnej dla ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w zależności od wieku / J. Kalinowski // Studia Prawno- Ekonomiczne. - 2015, T. 95, s. 245-259.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Oprac. H. Suchenek