obraz

 nr 11                                                    11-17 marca 2016 r.

 1. Bezpieczeństwo pracy przy pracach spawalniczych / M. Janasz // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 5-7.
 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników / M. Barczak // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 42-43.
 3. Dyskryminacja w ofertach pracy w przemyśle spożywczym / A. Tyburcy, I. Sokal // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 170-181.
 4. Emeryt i komornicy, czyli ważne zmiany / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 62 : 15.03, s. 15.
 5. Emerytura minimalna / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 62 : 15.03, s. 15.
 6. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w świetle zapisów ustawy o pracownikach samorządowych i ich implementacja / A. Podgórniak-Krzykacz, M. Kalisiak-Mędelska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 57-77.
 7. Inwestowanie w szkolenia - ryzyko pracownika ? / O. Shelest // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 25-40.
 8. Jak zabezpieczają się w Unii (Republika Czeska) / K. Szyszko-Głowacka // Z Życia ZUS. - 2016, nr 1, s. 11-13.
 9. Kobietom grozi nędza / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 65 : 18.03, s. 1, 2.
 10. Maszyny rolnicze - tematyczna lista kontrolna / A. Przybyła // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 11-15.
 11. Mieszkalnictwo w Niemczech / M. Gorczyca // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 2, s. 88-94.
 12. Nadużywanie prawa do zasiłku jest nadal na porządku dziennym / P. Słowik, M. Nowakowicz-Jankowiak // Dziennik Gazeta Prawna. - 2016, nr 54 : 18-20.03, Tygodnik Gazety Prawnej nr 11, s. C11-C19.
 13. Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy? / L. Kostrzewski, P. Miączyński // Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 63 : 16.03, s. 21.
 14. Najczęściej popełniane uchybienia w sporządzonych dokumentacjach powypadkowych - praktyczne uwagi / M. Kluska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 26-27.
 15. Ocena ryzyka zawodowego dla prac cięcia i kształtowania blach na stanowisku operatora prasy mimośrodowej // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 28-31.
 16. Okulary korygujące wzrok na stanowisku pracy przy ocenie zdjęć radiologicznych / A. Słowińska // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 22-23.
 17. Polska praktyka stosowania Assessment Center / A. Lipińska-Grobelny // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 128-140.
 18. Profilaktyka zagrożeń pożarowych podczas cięcia blach / E. Kornobis // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 35-36.
 19. Przedsiębiorczość a jakość życia / M. Mularska-Kucharek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 141-153.
 20. Przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej w Polsce / M. Podogrodzka // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 2, s. 62-72.
 21. Realizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwach hotelarskich województwa opolskiego - rozwiązania organizacyjne, planowanie i alokacja zasobów ludzkich / M. Zagórna-Goplańska, A. Gawlik // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 116-127.
 22. Rola lidera w innowacyjnej organizacji / W. Świątek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 9-23.
 23. Spójny rozwój. Nowa strategia ZUS na lata 2016-2020 / K. Dejer : rozm. J. Dziekan // Z Życia ZUS. - 2016, nr 1, s. 1-3.
 24. System LOTO : sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy // Przyjaciel przy Pracy. - 2016, nr 2, s. 16-18.
 25. Uwarunkowania i kierunki zmian systemu wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej / K. Mroczka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 41-56.
 26. Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej / M. Grabus, M. Rogowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 91-105.
  Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy - doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu / D. Szostek // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 154-169.
 27. Wypalenie zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju - casus Teva Pharmaceuticals Polska / D. Wiśniewska-Juszczak, M. Mikucki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 79-90.
 28. Zasoby ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarządzania wynikami organizacji / J. Samul // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2016, nr 1, s. 106-115.
 29. Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa / A. Młodak, T. Józefowski, Ł. Wawrowski // Wiadomości Statystyczne. - 2016, R. 61, nr 2, s. 1-24.
 30. Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS - pytania i odpowiedzi // Serwis Prawno-Pracowniczy. - 2016, R. 21, nr 4, s. 3-81.
 31. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i opiekuńczych / M. Lewandowska // Z Życia ZUS. - 2016, nr 1, s. 4-5.