SOCIAL SECURITY PROGRAMS THROUGHOUT THE WORLD to publikacja prezentująca podstawowe wskaźniki zabezpieczenia społecznego wszystkich krajów świata.