Szkolenie Scopus

15 lutego 2018 roku, pracownice Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyły w szkoleniu z baz danych Scopus, które odbyło się w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej.

Braille

Corocznie dla czytelników Działu Zbiorów dla Niewidomych (dawna Biblioteka Centralna PZN) wydawane są nowe książki brajlowskie. Bibliotekarze starają się, by oferta była zróżnicowana i każdy mógł znaleźć coś interesującego. W 2017 r. na zamówienie DZdN firma Altix wydała 57 nowych pozycji (ogółem 280 tomów), które zostaną udostępnione w bieżącym roku. Są wśród nich powieści obyczajowe, sensacyjne, kryminały, biografie, reportaże, książki historyczne.

Dział Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS poleca nowe ścieżki filmów z audiodeskrypcją. Można je pobrać w Serwisie wypożyczeń on-line DZdN na stronie https://wypozycz.dzdn.pl/

Biblioteka cyfrowa Polona

9 lutego 2018 r. pracownicy Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczyli w warsztatach „Polona/2 miliony” zorganizowanych przez Bibliotekę Narodową dla bibliotekarzy.