Przedstawiciele GBPiZS otrzymali zaproszenie na konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie, na której zaprezentowane zostały najważniejsze wyniki raportu „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badania SHARE”.

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, otrzymała od Dyrekcji Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zaproszenie na XXVII Sesję Varsavianistyczną "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Historia i współczesność". Spotkanie odbyło się 18 października 2017 r. w sali konferencyjnej Biblioteki. Podczas Sesji referaty wygłosili:

Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, której towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. Uroczystość odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej.

Przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w Uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 250-lecia bibliotekarstwa wojskowego w Polsce. Gala, pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, została zorganizowana przez