W dniach 6 i 7 grudnia 2017 r. Instytut Badań Strukturalnych zorganizował międzynarodowa konferencje z udziałem kilkudziesięciu naukowców reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

Głównymi tematami konferencji były: starzenie się ludności i jego wpływ na rynki pracy, technologia i jej wpływ na światowy podział pracy, popyt na umiejętności i zadania w pracy oraz nierówności na rynkach pracy. Celem Konferencji było poszerzenie wiedzy o wpływie tych zjawisk na kształtowanie się rynków pracy na świecie i powstającym z tego powodu wyzwaniom.