W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2017 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji z cyklu „Hinc Omnia: Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”, o sprofilowanym podtytule „Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja”. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały autorki prezentacji przedstawionej w trakcie obrad konferencyjnych: Małgorzata Czapalska i Małgorzata Wójtowicz. Prelekcja pt.: „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” dotyczyła opisu cennych i ciekawych z historycznego punktu widzenia kolekcji druków historycznych, skorelowanych z historią polskiego prawodawstwa, zagadnień związanych z proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami Książnicy.

                        DSC01332 DSC01337