W dniu 14 listopada 2017 r. przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Wiley na temat współpracy bibliotekarskiej.

Wiodącym tematem konferencji, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, były tezy pierwszego referatu wygłoszonego przez Pana Błażeja Fereta pt. „Biblioteka przyszłości: Czy nadal liczymy się w grze?” Główne pytanie i próba odpowiedzi na nie dotyczyło tego, jak biblioteki uniwersyteckie i naukowe ustosunkowują się do narastającego trendu digitalizacji. Z jednej strony, biblioteki cyfrowe oraz repozytoria publikacji naukowych i danych z badań dostarczane są wymagającym użytkownikom, jednak z drugiej, bibliotekarze z utęsknieniem oczekują badaczy i studentów na terenie bibliotek. W jaki sposób sprawić, abyśmy nadal pozostawali w grze i mogli zapewnić bibliotekom odpowiednie miejsce w cyfrowej, analogowej i papierowej rzeczywistości?.

Drugi referat wygłoszony przez Panią Kornelię Junge dotyczył pomiarów jakości artykułów badawczych publikowanych w czasopismach naukowych. Prelegentka dokonała przeglądu najczęściej stosowanych narzędzi metrycznych w poszczególnych dziedzinach oraz przekazała wskazówki w zakresie ograniczeń, jakie należy uwzględniać podczas interpretacji danych. Szczególna uwaga została poświęcona altmetryce, która jest najnowszym zjawiskiem na tym polu.

Pani Mariam Maus, w ostatnim referacie sesji skupiła się na jakości badań i etyce wydawniczej oraz zadań bibliotekarzy we wspieraniu pracowników naukowych w wyborze wartościowych czasopism, w których byłyby publikowane ich prace naukowe.