Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego uczestniczą w dniach 15 i 16 listopada 2017 r. w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski. Udział w Forum wzięli Minister Elżbieta Rafalska oraz Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Wydarzenie jest dwudniowe i cyklicznie gromadzić będzie ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami oraz sprawi, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna.