Dnia 8 listopada, w ramach Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2017, pracownice Działu Zbiorów Pracy i Zabezpieczenia Społecznego GBPiZS uczestniczyły w panelu „Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”, zorganizowanym przez Bibliotekę Narodową.

Tematyka konferencji skupiała się na wieloaspektowości zagadnień ochrony cennych zbiorów bibliotecznych. Na sympozjum zostały także poruszone tematy związane z konserwacją i działaniami prewencyjnymi ochrony Narodowego Zasobu Bibliotecznego.