Miło nam poinformować, że referat Małgorzaty Czapalskiej pt. Bibliotheca Magna Perennisque – honorowe wyróżnienie dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego, wygłoszony na XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu, został włączony do publikacji pokonferencyjnej.

Artykuł jest dostępny jako dokument elektroniczny w serii Studia i Monografie PO i zamieszczona w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38215