Dnia 19 października 2017 r. przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zostali zaproszeni na międzynarodową konferencję prezentującą raport pt. „Migration and Mobility in the Europe and Central Asia Region”, inaugurującą tegoroczną edycję “World Bank Economic Update for Europe and Central Asia (ECA)”.

Sympozjum odbyło się w gmachu Polskiej Agencji Prasowej pod patronatem Instytutu Badań Strukturalnych, Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Banku Światowego. Tematem spotkania była szanse i zagrożenia związane z nasilonym ruchem migracyjnym w regionach Europy oraz Azji Środkowej.