Pani Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, wzięła udział w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, której towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej. Uroczystość odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbiety Bojanowskiej.

Podczas Konferencji minister Elżbieta Rafalska powiedziała: „Priorytetem rządu, którego jestem ministrem, jest walka z ubóstwem. Wraz ze zmianą dwa lata temu nazwy ministerstwa i dodaniu słowa „rodzina” do nazwy resortu, ukierunkowana została jednocześnie praca całego resortu. Rodzina, jej dobrostan, jej sytuacja materialna, stała się tak samo ważna, jak rynek pracy czy polityka społeczna. Jednym z głównych naszych celów było redukcja ubóstwa w rodzinach, szczególnie tych wielodzietnych, w których z braku środków do godnego życia cierpią przede wszystkim dzieci”.

Po konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach I Edycji Konkursu
o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, przyznawanej w dwóch kategoriach: praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego oraz materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W tym roku nagrodę otrzymali Jakub Kapiszewski oraz Marek Chądzyński, autorzy opublikowanego w Dzienniku Gazeta Prawna artykułu „Zaczyna się od wstydu”.