Przedstawiciele Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wzięli udział w konferencji nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020, zorganizowanej w dniu 2 października 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju. Efektem działań mających na celu wdrożenie Wytycznych ONZ w Polsce jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 przyjęty przez Radę Ministrów.

Konferencja „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania” była skierowana do przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych. Podczas sesji tematycznych omówiono następujące kwestie: przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i pracy przymusowej, zapewnienie ochrony sygnalistom, zachowanie równowagi życia zawodowego i rodzinnego, poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście sektora usług turystycznych, odpowiedzialność pośredników internetowych za publikowane treści.