Na zaproszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk wzięła udział w konferencji inaugurującej cykl spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”, która odbyła się 21 września br. w siedzibie Ministerstwa. Konferencja podzielona była na cztery sesje tematyczne. Podczas pierwszej zaprezentowano projekty MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Następnie przedstawiono kwestię wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach PO WER. Trzecia i czwarta sesja były poświęcone kwestiom ekonomii społecznej i projektom na rzecz włączenia społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

IMG 20170921 104336