Pani Dyrektor  Justyna Garbarczyk reprezentowała Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na konferencji skierowanej do osób zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych – ze szczególnym uwzględnieniem stresu.

Uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez CIOP w Warszawie w dniu 29 czerwca,  zapoznali się z  wynikami ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER II  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Badania te dotyczą wspomagania zakładów pracy w efektywnym zajmowaniu się sprawami zdrowia i bezpieczeństwa, a także progowania dobrego samopoczucia pracowników.

Na Konferencji przedstawiono informacje o tym, jak polskie firmy radzą sobie z problemem stresu i jak wypadają na tle innych krajów. Tematy stresu, przemocy, szykanowania
i wypalenia zawodowego zostały  przedstawione  zarówno z ogólnej perspektywy przedsiębiorstwa, jak i z punktu widzenia  indywidualnego pracownika.