W dniach 29 czerwca - 2 lipca Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” organizuje w Płocku bezpłatne warsztaty dla osób niewidomych i słabowidzących poświęcone nauce obsługi sprzętu elektronicznego. Projekt kierowany jest do osób 60+. Warsztaty organizowane są w ramach programu ASOS 2017 „NIE-WYKLUCZENI - usługi społeczne dla niewidomych seniorów” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warsztaty prowadzić będą osoby niewidome i słabowidzące biegłe w obsłudze sprzętu dedykowanego osobom niewidomym. Przewidziano grupę 22 uczestników warsztatów.

Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego został zaproszony do zaprezentowania swojej działalności w drugim dniu warsztatów, tj. 30 czerwca. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się między innymi co i w jakich formatach znajduje się w zbiorach DZdN oraz za pomocą jakich urządzeń mogą korzystać z zasobów. Uzyskają informacje, jak zostać czytelnikiem oraz jakie dokumenty w tym celu należy posiadać. Będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda utworzenie konta użytkownika w Serwisie Wypożyczeń On-line, jak przeglądać katalogi i pobierać pliki. Przedstawiciele DZdN będą starali się odpowiedzieć na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości.