23 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych odbył się II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych".

W Kongresie uczestniczyli m.in.: Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych -pan Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Przewodnicząca Rady Krajowej POPON - pani Barbara Pokorny, Prezes Zarządu Krajowego POPON - pan Jan Zając, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - pan Robert Kwiatkowski.

Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała na Kongresie pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz pani Anna Nobis.