24 maja 2017 r. odbył się IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności.

Konferencja, która w tym roku nosiła hasło „Miejsce pracy: spotkanie pokoleń”, poświęcona była głównie tematowi zarządzaniu wiekiem.

Program konferencji obejmował m.in. wystąpienia specjalistów w tej dziedzinie, spotkania z nimi, dyskusję panelową na temat wieku osób zatrudnionych w miejscu pracy, prezentacje dobrych praktyk, jak również warsztaty - w tym warsztaty kreatywne.

Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowały: Pani Justyna Garbarczyk - Dyrektor GBPiZS, Pani Monika Cieniewska - Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych oraz Pani Anna Nobis (Dział Zbiorów dla Niewidomych).

Wszystkie przedstawicielki GBPiZS wzięły udział w warsztatach pn. "Jak wprowadzać zarządzanie różnorodnością w organizacji? Pierwsze kroki".