W dniu 16 maja br. odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” dedykowana Pani prof. dr hab. Bożenie Balcerzak-Paradowskiej z okazji Jej jubileuszu.

Na konferencję zostali zaproszeni także pracownicy Głównej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego, której Pani Profesor jest długoletnią i wierną czytelniczką. Przy opracowywaniu bibliografii tematycznych i innych wydawnictw często korzystaliśmy
z Jej cennych uwag i opinii.

Z okazji jubileuszu, jako wyraz szacunku i uznania, środowisko naukowe ofiarowało Pani Profesor publikację obejmującą zagadnienia stanowiące przedmiot Jej zainteresowań,
a w naszej bibliotece przygotowano bibliografię Jej prac.

Podczas uroczystej części konferencji reprezentanci środowiska naukowego
i współpracownicy mówili o zawodowej wszechstronności badawczej Pani Profesor, której towarzyszyła wierność jednej instytucji - Instytutowi Pracy i Spraw Socjalnych. Tutaj uzyskała kolejne stopnie naukowe. Wiele lat kierowała Zakładem Problemów Rodziny,
a następnie, przez dwie kadencje, jako dyrektor, całym Instytutem. Wspomniano
o działalności eksperckiej i organizacyjnej prof. Balcerzak-Paradowskiej na szerszych forach, jak choćby w Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, czy Rządowej Radzie Ludnościowej. Szczególną uwagę zwrócono na Jej takt, kulturę oraz głęboką wrażliwość
i pomoc w rozwiązywaniu nie tylko zawodowych, ale także prywatnych problemów koleżanek |i kolegów. Podkreślano, że znaczącą część swej działalności naukowej poświęciła badaniom nad rodziną.

W drugiej części konferencji, w ramach panelu dyskusyjnego, odbyła się wielowątkowa dyskusja nad racjonalną polityką rodzinną.