Z przyjemnością informujemy, że w majowym numerze miesięcznika „Bibliotekarz”, czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ukazał się artykuł Małgorzaty Wójtowicz, pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej naszej Biblioteki. Tekst pt. „Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego”, zamieszczony w dziale „Z Bibliotek”, przedstawia cenne kolekcje druków historycznych z bogatego skarbca Książnicy: stare druki z XVIII wieku oraz dzieła związane z historią rodzimego prawodawstwa – Ius civile XIX wieku.

 okladka