Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek już po raz trzeci zorganizowała Dzień Otwarty, którego tematem przewodnim była sytuacja osób starszych. Spotkanie oficjalnie zainaugurował Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS, który swoje wystąpienie poświęcił zarówno Świętu Bibliotekarza, jak i tak ważnej dla Ministerstwa polityce senioralnej. Pan Wiceminister złożył na ręce Pani Justyny Garbarczyk, Dyrektora GBPiZS, list okolicznościowy w imieniu Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej nawiązujący do tematyki Dnia Otwartego oraz podkreślił ogromne znaczenie pracy bibliotekarzy: "Biblioteka jest niezbędną częścią naszej kultury, a kultura częścią naszej świadomości".

Pan Minister dokonał oficjalnego otwarcia wystawy poświęconej polityce senioralnej oraz zasłużonym bibliotekarzom wręczył okolicznościowe dyplomy. Goście Dnia Otwartego zapoznali się z prezentacją poświęconą zbiorom Biblioteki o tematyce senioralnej. Dział Zbiorów dla Niewidomych przybliżył uczestnikom spotkania w swojej prezentacji sposoby wykorzystywania technologii informacyjnych do odczytywania przez osoby niewidome i słabowidzące tekstu drukowanego.

                   DSC02568 DSC02486 DSC02550

      DSC02560 DSC02453 DSC02464

 Prezentacje z dnia otwartego można zobaczyć poniżej:

- Nowoczesne technologie przyjazne starszym osobom niewidomym

Literatura o tematyce senioralnej w zbiorach GBPiZS