W dniu 29 marca 2017 roku Akademia Kultury Informacyjnej zorganizowała pod patronatem honorowym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk międzynarodową konferencję naukowo-metodyczną „Tutoring jako modelowa propozycja systemowego oddziaływania w procesie resocjalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Poruszono na niej tematy związane z rozwojem kompetencji społecznych, tutoringiem rówieśniczym w resocjalizacji, wychowaniem w środowisku multikulturowym oraz rolą środowiska lokalnego w procesie inkluzji społecznej.

Inaugurując konferencję, ksiądz profesor Henryk Skorowski podziękował Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego za przyjęcia zaproszenia do udziału w tym naukowym wydarzeniu. 

Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy udziale ponad 200 gości ze świata nauki (PAN, UKSW, APS, UJK,WS im. J. Korczaka), przedstawicieli administracji rządowej oraz partnerów zagranicznych z Hiszpanii i Turcji. Wśród prelegentów i panelistów znaleźli się m.in. Profesor Bożena Balcerzak-Paradowska, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Profesor Stefan Kwiatkowski, Rektor APS, Ksiądz Profesor Ryszard Czekalski, prorektor UKSW.

Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała p. Katarzyna Pladys.