W dniu 9 marca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych zorganizowało konferencję pt. „Starzenie się ludności, rynek pracy
i finanse publiczne w Polsce”

Zaprezentowano analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w sferze rynku pracy oraz finansów publicznych i systemu emerytalnego. Przedstawiono także prognozy dotyczące skutków zmian demograficznych dla podaży zatrudnienia oraz PKB w horyzoncie 2050 roku.
Uczestnicy panelu dyskutowali na temat najważniejszym polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności (w tym wspierających aktywność zawodową kobiet i osób starszych), a także ocenili zmiany w zakresie zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń
w systemie emerytalnym.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji centralnej, środowisk akademickich, związków zawodowych, organizacji pracodawców, ZUS, NBP oraz OECD. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała Pani Dyrektor Justyna Garbarczyk.

 IMG 20170309 094824 IMG 20170309 140356 IMG 20170309 140406 IMG 20170309 102053