15 lutego 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata pt. "Sytuacja osób starszych w Polsce". Spotkanie otworzyła pani minister Elżbieta Rafalska.

Udział w debacie wzięli: Elżbieta Bojanowska podsekretarz stanu, prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS, Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Józefa Hrynkiewicz przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej, Małgorzata Zwiercan przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, poseł dr Kornel Morawiecki, Elżbieta Ostrowska przewodnicząca ZG Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, dr Dominik Rozkrut prezes GUS, prof. Mirosława Grabowska dyrektor CBOS, dr Maria Władysława Francuz  koordynatorka UTW Politechniki Krakowskiej.

Podczas spotkania omawiano politykę senioralną, w tym wyzwania wynikające ze zmian demograficznych. Według dokumentu, przyjętego przez Radę Ministrów, do 2050 r. populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13.7 mln, stanowiąc ponad 40% ogółu ludności w Polsce. W związku z tym konieczne są działania z zakresu polityki publicznej.

Podczas debaty Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego reprezentowała pani dyrektor Justyna Garbarczyk wraz z pracownikami.

Pracownicy biblioteki przygotowali stoisko z własnymi publikacjami nawiązującymi treścią do omawianych zagadnień oraz zestawienie literatury tematycznie związane z debatą.

 

Debata 15.02.2017 Pani Minister Elżbieta Rafalska 

 Publikacje GBPiZS