25 stycznia 2017 r. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zaprezentowała swoje publikacje na stoisku promocyjnym podczas debaty pt.: „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?”, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Pracownicy biblioteki przygotowali także zestawienie literatury poświęcone omawianym zagadnieniom. Wykaz dostępny jest online u dołu strony, w zakładce Konferencje.

Konferencja poświęcona jest reformie edukacji w kontekście dostosowania zmian strukturalnych i programowych do rynku pracy, także do potrzeb pracodawców, w sposób, dający młodym szansę na zdobycie konkretnego i potrzebnego zawodu. Poruszymy także tematy związane z finansowaniem szkolnictwa branżowego, z tworzeniem ścieżki kariery zawodowej już w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy o rynku pracy. Poznamy stanowiska i opinie osób związanych na co dzień z edukacją, jak również młodych, zaangażowanych społecznie w ramach organizacji, zajmujących się kwestiami edukacji.

 

Debata 25.01.2017 Debata 25.01.2017 Debata 25.01.2017  Debata 25.01.2017